לייעוץ חייגו עכשיו
052-6638833

בקשה למינוי אפוטרופוס

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם בכוחות עצמם. על פי חוק זה, בני הזוג ו/או קרובי משפחתו של כל אדם אשר אינו יכול לנהל את ענייניו בכוחות עצמו, רשאים להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס עבורו.

בקשה למינוי אפוטרופוס

 

 

 

 

 

 

1. עבור מי החוק מתיר מינוי אפוטרופוס ?

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מתיר מינוי אפוטרופוס לאוכלוסיית היעד הבאה:

כל אדם שבית המשפט קבע לגביו שהוא פסול דין;

כל קטין (מתחת לגיל 18) שהוריו נפטרו מן העולם ו/או הוריו הוכרזו על ידי בית המשפט כפסולי דין ו/או בית המשפט קבע שהוריו אינם מסוגלים למלא כלפיו את חובותיהם כהורים;

כל בגיר (מעל גיל 18) עם צרכים מיוחדים אשר אינו מסוגל לנהל את ענייניו בכוחות עצמו;

כל אדם שמצבו הרפואי אינו מאפשר לו להביע דעה לגבי ביצוע הליך רפואי כזה או אחר לו הוא נדרש;

כל אזרח/ית קשיש/ה אשר אינו מסוגל לדאוג לעצמו ו/או לקבל החלטות לגביו בכוחות עצמו;

חשוב לציין שלכל אחת מאוכלוסיות היעד נקבעו תנאים שונים לגבי מינוי אפוטרופוס עבורם וזאת בהתאם לתנאי אפוטרופסות על ילדים, תנאי אפוטרופסות על בגירים עם מוגבלויות, תנאי אפוטרופסות לקשישים ותנאי מינוי אפוטרופוס לענייני גוף למטופל.

בקשה למינוי אפוטרופוס

2. בקשה למינוי אפוטרופוס – מה חשוב לדעת?

ראשית, יש לבחון האם האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס ערך ייפוי כוח מתמשך, במידה וכן, יש צורך בהפעלת ייפוי הכוח המתמשך.

להרחבה בנושא אודות עריכה והגשה של ייפוי כוח מתמשך מוזמנים להיכנס למאמר.

בקשה למינוי אפוטרופוס יכולה להיות מוגשת על ידי בן/בת הזוג, הורה ו/או קרוב משפחה אחר ו/או על ידי היועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו. את כתב הבקשה למינוי אפוטרופוס יש להגיש בכתב לבית המשפט לענייני משפחה הפועל באזור מגוריו של האדם שלגביו מוגשת הבקשה.

בקשה למינוי אפוטרופוס חייבת לכלול את הפרטים הבאים: פרטיו האישיים של האדם שלגביו מבקשים מינוי אפוטרופוס (כולל שם מלא, כתובת מגורים ומספר תעודת זהות), פרטיהם של בני המשפחה מדרגה ראשונה של האדם שלגביו מוגשת הבקשה (כולל עמדתם האישית בנושא), כלל הנימוקים לצורך מינוי אפוטרופוס וזאת תוך התייחסות לעניינים השונים לגביהם יידרש האפוטרופוס, הגדרת זמן המינוי המבוקש, מכתב נלווה בו מופיעה עמדתו של האדם לגביו מבקשים למנות אפוטרופוס (במידה וניתן לברר את עמדתו). שימו לב – בכל בקשה למינוי אפוטרופוס במסגרתה מגישי הבקשה מציעים אדם מסוים כאפוטרופוס, כתב הבקשה חייב לכלול את פרטיו האישיים של אותו אדם.

בנוסף, מגישי הבקשה נדרשים לצרף מסמכים שונים לכתב הבקשה וביניהם: תצהיר מאושר על ידי עורך דין ו/או מזכירות בית המשפט לאימות כלל העובדות הנכללות בכתב הבקשה, חוות דעת מרופא לכל אדם מגיל מעל גיל 18 שלגביו נדרש המינוי, חוות דעת מהוועדה לאבחון מוגבלות שכלית התפתחותית לגבי כל אדם עם מוגבלות שכלית שלגביו נדרש המינוי, כתב הסכמה של בני משפחה מדרגה ראשונה (כתב ההסכמה חייב להיחתם בפני עורך דין, פקיד סעד ו/או מזכירות בית המשפט ותסקיר (חוות דעת) של עובד סוציאלי.

על מנת לפקח על התנהלות האפוטרופוס על החסוי, עליו להגיש דוחות הכוללים מידע אודות פירוט נכסי החסוי וזאת בתוך 30 יום ממועד מינויו. כמו כן, האפוטרופוס לחסוי יידרש להגיש על בסיס קבוע דוחות שנתיים המפרטים את הפעולות שביצע בכספיו ו/או ברכושו של החסוי.

חשוב לציין שבית המשפט ייעתר לבקשת המינוי במקרים בהם מתקיימים התנאים הבאים:

  1. אי מינוי אפוטרופוס עלול לפגוע בזכויותיו לצרכיו של האדם שלגביו הוגשה הבקשה.
  2. טובתו של האדם שלגביו הוגשה הבקשה יכולה להישמר אך ורק באמצעות מינוי אפוטרופוס.
  3. בית המשפט ינסה (במידת האפשר, במידה וניתן להבין את החסוי והוא מבין בענייניו) לשמוע את דעתו של החסוי בטרם ימונה לו אפוטרופוס.

במקרים בהם בקשה למינוי אפוטרופוס הוגשה עבור אדם המסוגל לקבל החלטות בקשר לענייניו, המינוי צפוי להיות מאושר על ידי בית המשפט במידה ובית המשפט יתרשם כי האדם אומנם מסוגל לקבל החלטות בכוחות עצמו לגביו אך הוא אינו מסוגל לדאוג ליישום ההחלטות בפועל. כמו כן, בית המשפט יצמצם את תקופת המינוי אם הוא יהיה סבור שניתן לדאוג לאותו חסוי בתקופת מינוי קצרה. למידע נוסף על אופן הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס אתם מוזמנים ליצור קשר כאן עם עו"ד מאור לוי בעל התמחות בכל הנוגע לליווי משפטי לצורך הגשת בקשה מינוי אפוטרופוס.

בקשה למינוי אפוטרופוס

אין במאמרים המפורטים באתר זה ו/או במידע שנמסר בו כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי והקורא נותן הסכמתו כי איננו מסתמך על המידע המופיע באתר זה בכל צורה שהיא וידוע לו כי מומלץ לו לפנות לייעוץ משפטי אישי ההולם והמתאים לנסיבותיו האישיות והקונקרטיות. 

כל פעולה שתעשה על פי המידע המוצג באתר זה הינה באחריות הקורא בלבד ולא יהא בכך כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הקורא לבין עו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין ועו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג באתר.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:

מאמרים נוספים

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם יחיד (להלן: "חייב")  – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון, ובפרט לצורך השכרת דירה?

תביעת חוב

הגשת תביעת חוב בהליך חדלות פירעון ביום ה – 15/9/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שלמעשה החליף את פקודת פשיטת הרגל אשר הייתה

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם

ייפוי כח מתמשך בנתניה

ייפוי כח מתמשך בנתניה

במאמר זה נעסוק בעריכת ייפוי כח מתמשך בנתניה על אף שבנסיבות מסוימות אשר אינן מאפשרות למבקש עריכת ייפוי הכוח להגיע פיזית למשרדנו, יתבצעו הפגישות הנדרשות

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

במאמר זה נעסוק בתביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר. על פי חוק השכירות והשאילה (תשל"א 1971), שוכרים רשאים לעשות שימוש בנכס המושכר על פי תנאי חוזה השכירות,

עריכת צוואה בנתניה

עריכת צוואה בנתניה

במאמר זה נעסוק בעריכת צוואה בנתניה באמצעות עורך דין. חוק הירושה הקבוע בישראל, מגדיר 4 תצורות שונות לעריכת צוואה באמצעותן ניתנת האפשרות לכל אדם לצוות

מחיקת חובות למעוטי יכולת

מחיקת חובות למעוטי יכולת

במאמר זה נעסוק באפשרות של מחיקת חובות למעוטי יכולת. הליך זה של מחיקת חובות למעוטי יכולת החל בעקבות תיקון לחוק ההוצאה לפועל, הוראת שעה משנת

עורך דין עיקולים

עורך דין עיקולים

במאמר זה נעסוק בתפקידו של עורך דין עיקולים, עורך דין המתמחה בחדלות פירעון ובפרט בהליכי הוצאה לפועל. הלוואת לאדם סכום כסף, אך הוא איננו משלם

ייפוי כוח מתמשך מקוון

ייפוי כוח מתמשך מקוון

במאמר זה נפרט אודות ייפוי כוח מתמשך מקוון, הרשאים להתמנות כמיופה כוח, שלבי ההליך, המסמכים הנדרשים ועוד. מהו ייפוי כוח מתמשך מקוון? ייפוי כוח מתמשך

עורך דין הוצאה לפועל

עורך דין הוצאה לפועל

אם הגעת לדף זה, כנראה שאתה זקוק לייעוץ עורך דין הוצאה לפועל אשר בקיא בתחום. חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל")

עורך דין חדלות פירעון

עורך דין חדלות פירעון

עו״ד חדלות פירעון – מתי נצטרך את זה? פניה אל עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתרחשת לרוב לאחר שיחיד או חברה מגיעים למצב של

בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל

הגשת בקשה לפשיטת רגל הייתה מוגשת בעבר ועד ליום 14.09.2019 בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"). החל מיום 15.09.2019 עם כניסתו לתוקף

הסדר חוב מול הבנק

הסדר חוב מול הבנק

לא מעט אנו שומעים את השאלה, ״איך להסדיר חוב מול בנק״ – אין ספק שבנקים לרוב לא מקלים עלינו, ולא מעט אנשים אינם יודעים איך

עורך דין פשיטות רגל

עורך דין פשיטות רגל

הליך "פשיטת רגל" כפי שהיה מוכר רצוי שילווה על ידי עורך דין פשיטות רגל, שכן מדובר בהליך אשר התנהל בעבר ומתנהל כיום בהתאם לפקודת פשיטת

הסדר חוב

הסדר חוב

מרבית האנשים שפנו לעורך דין מאור לוי לצורך טיפול בהסדר חוב, פנו אליו לאחר שלהפתעתם הבנקים או אחד מהספקים שעובד איתם עצר להם את מסגרת

מחיקת חובות

מחיקת חובות

מהו הליך מחיקת חובות: הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש השגור בפי חייבים רבים המבקשים לקבל הפטר מחובותיהם תוך קיצוץ בגובה החוב.רוצה לומר, אין הליך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך, עו"ד מאור לוי מוסמך ע"י האפוטרופוס הכללי ומשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, וחרט על דגלו לחשוב ולסייע לפונים אליו לעריכת

לתיאום פגישה ללא התחייבות

תביעת חוב

הגשת תביעת חוב בהליך חדלות פירעון ביום ה – 15/9/2019

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם