לייעוץ חייגו עכשיו
052-6638833

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

במאמר זה נעסוק בתביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר.

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

על פי חוק השכירות והשאילה (תשל"א 1971), שוכרים רשאים לעשות שימוש בנכס המושכר על פי תנאי חוזה השכירות, כאשר לבעלי הנכס אין כל זכות לדרוש את פינויים לפני תום תקופת השכירות המוגדרת בחוזה למעט במקרים של הפרת סעיפים יסודיים כפי שהוגדרו בנוסח החוזה.

בנוסף, החוק מגדיר מספר מצבים לפיהם בעלי הנכס רשאים לדרוש את פינויי השוכרים, וביניהם:

  1. כל אותם מקרים בהם השוכרים ממשיכים לעשות שימוש בנכס לאחר תום תקופת השכירות וכל זאת מבלי שחוזה השכירות בין הצדדים חודש;
  2. כל אותם מקרים בהם השוכרים הפרו את תנאי חוזה השכירות ועקב כך בעלי הנכס ביטלו את חוזה השכירות, אך השוכרים ממשיכים לעשות שימוש בנכס ואינם מפנים אותו;
  3. בכל אותם מקרים בהם בחוזה השכירות בין הצדדים מופיע סעיף לפיו בעלי הנכס רשאים להודיע לשוכרי הנכס כי עליהם לפנות את הנכס אך הם אינם עושים זאת;

במקרים אלו, בעלי הנכס מחויבים לפנות לבית המשפט על מנת לקיים הליך של פינוי המושכר, כאשר חל עליהם איסור לפנות את השוכרים בכוח ו/או לנקוט בכל אמצעי חד צדדי, לרבות, החלפת מנועל בנכס וכדומה.

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר – מה חשוב לדעת?

בפני בעלי נכסים המעוניינים לפנות את השוכרים מהנכס, עומדות שתי חלופות להגשת תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר או בהליך רגיל:

  1. תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר – תביעה מהירה שנועדה בעיקרה אך ורק לפינוי השוכרים ללא דרישה לתביעת חובות כספיים.
  2. תביעה לפינוי מושכר בהליך רגיל – תביעה במסגרתה ניתן לתבוע גם את פינוי השוכרים וגם את התביעות הנוספות שיש לבעלי הנכס כנגד השוכרים, לרבות, חובות כספיים שהצטברו כתוצאה מ- אי תשלום דמי שכירות ו/או חובות כספיים נוספים שהצטברו לשוכרים בהקשר של השימוש בנכס (ארנונה, חשמל, ועד בית וכו).

ההבדל בין התביעות בא לידי ביטוי בהיקף הנושאים הנידונים על ידי בית המשפט ובמשך הזמן הנדרש לטיפול. תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר מסתיימת ברוב המקרים תוך 60 יום ממועד הגשתה לבית המשפט, וזאת בניגוד לתביעה לפינוי מושכר בהליך רגיל העלולה להימשך מספר חודשים ואף שנים. בנוסף, חשוב לדעת כי לאחר שניתן פסק דין לפינוי מושכר, המשכיר נדרש לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לצורך פינוי השוכרים.

אופן הגשת תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר מוגשת לבית משפט השלום הפועל במחוז בו ממוקם הנכס שלגביו מוגשת התביעה. בכתב התביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר, התובע נדרש לפרט את כל טיעוניו ולצרף תצהיר, אסמכתאות משפטיות במידה וקיימות, חוות דעת מומחה ומסמכים שונים הקשורים לנושא התביעה. חשוב לציין שהנתבע (השוכר) אינו רשאי להגיש תביעה נגדית כנגד התובע (המשכיר).

דיון בבית משפט ופסק דין

לאחר הגשת כתב התביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר לבית המשפט, הנתבע (השוכר) נדרש להגשת כתב הגנה תוך 30 יום ובמסגרתו לפרט את טיעוני ההגנה ולצרף לכתב ההגנה תצהירי עדים ומסמכים שונים הקשורים לנושא. מועד הדיון בבית המשפט יקבע לכל המאוחר תוך 30 יום ממועד הגשת כתב ההגנה, כאשר ברובו המכריע של המקרים, הדיון המשפטי עצמו מסתיים באותו היום בו הוא מתקיים על אף שבית המשפט רשאי לקבוע ימי דיון נוספים בהתאם לצורך.

לאחר מתן פסק הדין במצבים בהם לא מפנה השוכר את המושכר, על המשכיר לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לצורך פתיחת תיק לפינוי מושכר.
הליך הפינוי יבוצע על ידי קבלן מוסמך על ידי ההוצאה לפועל, ועל המשכיר לקחת בחשבון אף את ההוצאות הנלוות להליך זה שכן מדובר בהוצאות שאינן מבוטלות העלולות לכלול הוצאות בגין אחסון מיטלטלין של השוכר.

ערעור על פסק הדין של בית המשפט

ערעור על פסק דין בתביעה לפינוי מושכר יוגש לבית המשפט המחוזי במחוז בו ניתן פסק הדין. במידה והשוכר מגיש את הערעור, חשוב לדעת כי הגשת ערעור בלבד לא תעכב את ההליכים שינקטו לביצוע הליך הפינוי ועל המערער להגיש בד בבד עם הגשת הערעור בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין.
מתמודדים עם שוכרים בעייתיים? הוגשה נגדכם תביעה לפינוי מושכר? נדרשים לשירותי ייעוץ משפטי בנושא פינוי מושכר?
צרו עמנו קשר עוד היום. אנחנו במשרד עורכי דין מאור לוי, עוסקים ומתמחים בליווי וייעוץ לשוכרים ומשכירים, תוך ראייה משפטית רחבה ומציאת פתרונות יצירתיים עבור לקוחותינו.

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

אין במאמרים המפורטים באתר זה ו/או במידע שנמסר בו כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי והקורא נותן הסכמתו כי איננו מסתמך על המידע המופיע באתר זה בכל צורה שהיא וידוע לו כי מומלץ לו לפנות לייעוץ משפטי אישי ההולם והמתאים לנסיבותיו האישיות והקונקרטיות. 

כל פעולה שתעשה על פי המידע המוצג באתר זה הינה באחריות הקורא בלבד ולא יהא בכך כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הקורא לבין עו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין ועו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג באתר.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:

מאמרים נוספים

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם יחיד (להלן: "חייב")  – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון, ובפרט לצורך השכרת דירה?

תביעת חוב

הגשת תביעת חוב בהליך חדלות פירעון ביום ה – 15/9/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שלמעשה החליף את פקודת פשיטת הרגל אשר הייתה

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם

ייפוי כח מתמשך בנתניה

ייפוי כח מתמשך בנתניה

במאמר זה נעסוק בעריכת ייפוי כח מתמשך בנתניה על אף שבנסיבות מסוימות אשר אינן מאפשרות למבקש עריכת ייפוי הכוח להגיע פיזית למשרדנו, יתבצעו הפגישות הנדרשות

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

במאמר זה נעסוק בתביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר. על פי חוק השכירות והשאילה (תשל"א 1971), שוכרים רשאים לעשות שימוש בנכס המושכר על פי תנאי חוזה השכירות,

עריכת צוואה בנתניה

עריכת צוואה בנתניה

במאמר זה נעסוק בעריכת צוואה בנתניה באמצעות עורך דין. חוק הירושה הקבוע בישראל, מגדיר 4 תצורות שונות לעריכת צוואה באמצעותן ניתנת האפשרות לכל אדם לצוות

מחיקת חובות למעוטי יכולת

מחיקת חובות למעוטי יכולת

במאמר זה נעסוק באפשרות של מחיקת חובות למעוטי יכולת. הליך זה של מחיקת חובות למעוטי יכולת החל בעקבות תיקון לחוק ההוצאה לפועל, הוראת שעה משנת

עורך דין עיקולים

עורך דין עיקולים

במאמר זה נעסוק בתפקידו של עורך דין עיקולים, עורך דין המתמחה בחדלות פירעון ובפרט בהליכי הוצאה לפועל. הלוואת לאדם סכום כסף, אך הוא איננו משלם

ייפוי כוח מתמשך מקוון

ייפוי כוח מתמשך מקוון

במאמר זה נפרט אודות ייפוי כוח מתמשך מקוון, הרשאים להתמנות כמיופה כוח, שלבי ההליך, המסמכים הנדרשים ועוד. מהו ייפוי כוח מתמשך מקוון? ייפוי כוח מתמשך

עורך דין הוצאה לפועל

עורך דין הוצאה לפועל

אם הגעת לדף זה, כנראה שאתה זקוק לייעוץ עורך דין הוצאה לפועל אשר בקיא בתחום. חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל")

עורך דין חדלות פירעון

עורך דין חדלות פירעון

עו״ד חדלות פירעון – מתי נצטרך את זה? פניה אל עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתרחשת לרוב לאחר שיחיד או חברה מגיעים למצב של

בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל

הגשת בקשה לפשיטת רגל הייתה מוגשת בעבר ועד ליום 14.09.2019 בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"). החל מיום 15.09.2019 עם כניסתו לתוקף

הסדר חוב מול הבנק

הסדר חוב מול הבנק

לא מעט אנו שומעים את השאלה, ״איך להסדיר חוב מול בנק״ – אין ספק שבנקים לרוב לא מקלים עלינו, ולא מעט אנשים אינם יודעים איך

עורך דין פשיטות רגל

עורך דין פשיטות רגל

הליך "פשיטת רגל" כפי שהיה מוכר רצוי שילווה על ידי עורך דין פשיטות רגל, שכן מדובר בהליך אשר התנהל בעבר ומתנהל כיום בהתאם לפקודת פשיטת

הסדר חוב

הסדר חוב

מרבית האנשים שפנו לעורך דין מאור לוי לצורך טיפול בהסדר חוב, פנו אליו לאחר שלהפתעתם הבנקים או אחד מהספקים שעובד איתם עצר להם את מסגרת

מחיקת חובות

מחיקת חובות

מהו הליך מחיקת חובות: הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש השגור בפי חייבים רבים המבקשים לקבל הפטר מחובותיהם תוך קיצוץ בגובה החוב.רוצה לומר, אין הליך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך, עו"ד מאור לוי מוסמך ע"י האפוטרופוס הכללי ומשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, וחרט על דגלו לחשוב ולסייע לפונים אליו לעריכת

לתיאום פגישה ללא התחייבות

תביעת חוב

הגשת תביעת חוב בהליך חדלות פירעון ביום ה – 15/9/2019

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם