052-6638833 maorlevi54@gmail.com

פשיטת רגל ועיכוב יציאה מן הארץ

יש מצבים בחיים בהם פשיטת רגל היא הדרך היחידה של אדם החייב כספים לפרוע את החובות שלו. בישראל יש אפשרות של פתיחה בהליך פשיטת רגל, כלומר בהליך משפטי שבמסגרתו מוטלת על החייב מגבלות שונות, ביניהן גם מגבלה על יציאה מהארץ. מגבלה זו היא הדרך הטובה ביותר להבטיח שהחייב לא יתחמק...

הליך פשיטת רגל לאדם פרטי

אדם פרטי המוגדר כחדל פירעון הוא אותו אחד שאינו יכול לשלם את החובות שלו בהתאם למועד אליו הוא התחייב או אדם ששווי ההתחייבויות שלו גבוה יותר מהשווי של הנכסים שלו. כלומר, אדם אשר הסתבך בחובות ואינו יכול להחזיר את אותם כספים אליהם הוא התחייב. אדם זה אותו נגדיר בכינוי...
שלחו ווטסאפ