בקשה למינוי אפוטרופוס בתוך 24 שעות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם בכוחות עצמם. על פי חוק זה, בני הזוג ו/או קרובי משפחתו של כל אדם אשר אינו יכול לנהל את ענייניו בכוחות עצמו, רשאים להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס עבורו.

 

☑️ שיחת ייעוץ ללא כל התחייבות.
☑️ חיסכון מצטבר של עשרות מיליוני שקלים ללקוחות!
☑️ מלווה בהליכים יד ביד.
☑️ זמינות גבוה לכל לקוח.
☑️ יחס אישי לכל לקוח.
☑️ ביטול עיקולים והגבלות תוך מספר ימים!
☑️ לקבלת שיחת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עוד היום:
077-8037921

בקשה למינוי אפוטרופוס בתוך 24 שעות

1. עבור מי החוק מתיר מינוי אפוטרופוס ?

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מתיר מינוי אפוטרופוס לאוכלוסיית היעד הבאה:

כל אדם שבית המשפט קבע לגביו שהוא פסול דין;

כל קטין (מתחת לגיל 18) שהוריו נפטרו מן העולם ו/או הוריו הוכרזו על ידי בית המשפט כפסולי דין ו/או בית המשפט קבע שהוריו אינם מסוגלים למלא כלפיו את חובותיהם כהורים;

כל בגיר (מעל גיל 18) עם צרכים מיוחדים אשר אינו מסוגל לנהל את ענייניו בכוחות עצמו;

כל אדם שמצבו הרפואי אינו מאפשר לו להביע דעה לגבי ביצוע הליך רפואי כזה או אחר לו הוא נדרש;

כל אזרח/ית קשיש/ה אשר אינו מסוגל לדאוג לעצמו ו/או לקבל החלטות לגביו בכוחות עצמו;

חשוב לציין שלכל אחת מאוכלוסיות היעד נקבעו תנאים שונים לגבי מינוי אפוטרופוס עבורם וזאת בהתאם לתנאי אפוטרופסות על ילדים, תנאי אפוטרופסות על בגירים עם מוגבלויות, תנאי אפוטרופסות לקשישים ותנאי מינוי אפוטרופוס לענייני גוף למטופל.

בקשה למינוי אפוטרופוס

2. בקשה למינוי אפוטרופוס – מה חשוב לדעת?

ראשית, יש לבחון האם האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס ערך ייפוי כוח מתמשך, במידה וכן, יש צורך בהפעלת ייפוי הכוח המתמשך.

להרחבה בנושא אודות עריכה והגשה של ייפוי כוח מתמשך מוזמנים להיכנס למאמר.

בקשה למינוי אפוטרופוס יכולה להיות מוגשת על ידי בן/בת הזוג, הורה ו/או קרוב משפחה אחר ו/או על ידי היועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו. את כתב הבקשה למינוי אפוטרופוס יש להגיש בכתב לבית המשפט לענייני משפחה הפועל באזור מגוריו של האדם שלגביו מוגשת הבקשה.

בקשה למינוי אפוטרופוס חייבת לכלול את הפרטים הבאים: פרטיו האישיים של האדם שלגביו מבקשים מינוי אפוטרופוס (כולל שם מלא, כתובת מגורים ומספר תעודת זהות), פרטיהם של בני המשפחה מדרגה ראשונה של האדם שלגביו מוגשת הבקשה (כולל עמדתם האישית בנושא), כלל הנימוקים לצורך מינוי אפוטרופוס וזאת תוך התייחסות לעניינים השונים לגביהם יידרש האפוטרופוס, הגדרת זמן המינוי המבוקש, מכתב נלווה בו מופיעה עמדתו של האדם לגביו מבקשים למנות אפוטרופוס (במידה וניתן לברר את עמדתו). שימו לב – בכל בקשה למינוי אפוטרופוס במסגרתה מגישי הבקשה מציעים אדם מסוים כאפוטרופוס, כתב הבקשה חייב לכלול את פרטיו האישיים של אותו אדם.

בנוסף, מגישי הבקשה נדרשים לצרף מסמכים שונים לכתב הבקשה וביניהם: תצהיר מאושר על ידי עורך דין ו/או מזכירות בית המשפט לאימות כלל העובדות הנכללות בכתב הבקשה, חוות דעת מרופא לכל אדם מגיל מעל גיל 18 שלגביו נדרש המינוי, חוות דעת מהוועדה לאבחון מוגבלות שכלית התפתחותית לגבי כל אדם עם מוגבלות שכלית שלגביו נדרש המינוי, כתב הסכמה של בני משפחה מדרגה ראשונה (כתב ההסכמה חייב להיחתם בפני עורך דין, פקיד סעד ו/או מזכירות בית המשפט ותסקיר (חוות דעת) של עובד סוציאלי.

על מנת לפקח על התנהלות האפוטרופוס על החסוי, עליו להגיש דוחות הכוללים מידע אודות פירוט נכסי החסוי וזאת בתוך 30 יום ממועד מינויו. כמו כן, האפוטרופוס לחסוי יידרש להגיש על בסיס קבוע דוחות שנתיים המפרטים את הפעולות שביצע בכספיו ו/או ברכושו של החסוי.

חשוב לציין שבית המשפט ייעתר לבקשת המינוי במקרים בהם מתקיימים התנאים הבאים:

  1. אי מינוי אפוטרופוס עלול לפגוע בזכויותיו לצרכיו של האדם שלגביו הוגשה הבקשה.
  2. טובתו של האדם שלגביו הוגשה הבקשה יכולה להישמר אך ורק באמצעות מינוי אפוטרופוס.
  3. בית המשפט ינסה (במידת האפשר, במידה וניתן להבין את החסוי והוא מבין בענייניו) לשמוע את דעתו של החסוי בטרם ימונה לו אפוטרופוס.

במקרים בהם בקשה למינוי אפוטרופוס הוגשה עבור אדם המסוגל לקבל החלטות בקשר לענייניו, המינוי צפוי להיות מאושר על ידי בית המשפט במידה ובית המשפט יתרשם כי האדם אומנם מסוגל לקבל החלטות בכוחות עצמו לגביו אך הוא אינו מסוגל לדאוג ליישום ההחלטות בפועל. כמו כן, בית המשפט יצמצם את תקופת המינוי אם הוא יהיה סבור שניתן לדאוג לאותו חסוי בתקופת מינוי קצרה. למידע נוסף על אופן הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס אתם מוזמנים ליצור קשר כאן עם עו"ד מאור לוי בעל התמחות בכל הנוגע לליווי משפטי לצורך הגשת בקשה מינוי אפוטרופוס.

אין במאמרים המפורטים באתר זה ו/או במידע שנמסר בו כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי והקורא נותן הסכמתו כי איננו מסתמך על המידע המופיע באתר זה בכל צורה שהיא וידוע לו כי מומלץ לו לפנות לייעוץ משפטי אישי ההולם והמתאים לנסיבותיו האישיות והקונקרטיות. 

כל פעולה שתעשה על פי המידע המוצג באתר זה הינה באחריות הקורא בלבד ולא יהא בכך כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הקורא לבין עו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין ועו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג באתר.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:

מאמרים נוספים

ניהול עוסק מורשה בהליך חדלות פירעון

ניהול עוסק מורשה בהליך חדלות פירעון

בשנים האחרונות, מצבם של אלו שהגיעו לחדלות פירעון השתפר משמעותית, הודות לחקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. אז כיצד מצבם של אלו השתנה, וכיצד ניתן

הפטר בפשיטת רגל – כל מה שצריך לדעת

הפטר בפשיטת רגל – כל מה שצריך לדעת

פשיטת רגל הינו אחד מההליכים הקשים ביותר מבחינה כלכלית אותה יכול לחוות אדם. עם זאת, המשפט הישראלי מכיר בצורכם של חייבים להשתחרר מכבלי החובות ולהמשיך

הסדר חוב מול הבנק הבינלאומי

הסדר חוב מול הבנק הבינלאומי

הבנק הבינלאומי הוא הבנק החמישי בגודלו בישראל ולבנק לקוחות רבים ונתח משמעותי בשוק ההלוואות המקומי. לבנק הבינלאומי, בדומה לשאר הבנקים בישראל, לקוחות פרטיים רבים המצויים

הסדר חוב מול בנק מרכנתיל

הסדר חוב מול בנק מרכנתיל

אנשים רבים לוקחים הלוואות שונות כאשר הגוף המממן העיקרי של מרבית ההלוואות האישיות הללו הוא הבנק. בנק מרכנתיל הוא הבנק השישי בגודלו בארץ וכמו הבנקים

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם חייב – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים  בהליך פשיטת רגל, ובפרט לצורך השכרת דירה? נתחיל ונדגיש כי הכלל לכך הוא שלא,

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון

לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם יחיד (להלן: "חייב")  – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון, ובפרט לצורך השכרת דירה?   ☑️ שיחת ייעוץ ללא

הגשת תביעות חוב בהליך חדלות פירעון

הגשת תביעות חוב בהליך חדלות פירעון

ביום ה – 15/9/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן: "החוק") שלמעשה החליף את פקודת פשיטת הרגל אשר הייתה מונהגת בישראל עד תאריך

בקשה למינוי אפוטרופוס בתוך 24 שעות

בקשה למינוי אפוטרופוס בתוך 24 שעות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם

ייפוי כח מתמשך בנתניה במהירות

ייפוי כח מתמשך בנתניה במהירות

במאמר זה נעסוק בעריכת ייפוי כח מתמשך בנתניה על אף שבנסיבות מסוימות אשר אינן מאפשרות למבקש עריכת ייפוי הכוח להגיע פיזית למשרדנו, יתבצעו הפגישות הנדרשות

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

במאמר זה נעסוק בתביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר.   ☑️ שיחת ייעוץ ללא כל התחייבות. ☑️ חיסכון מצטבר של עשרות מיליוני שקלים ללקוחות! ☑️ מלווה בהליכים

עריכת צוואה בנתניה ביחס אישי

עריכת צוואה בנתניה ביחס אישי

במאמר זה נעסוק בעריכת צוואה בנתניה באמצעות עורך דין. חוק הירושה הקבוע בישראל, מגדיר 4 תצורות שונות לעריכת צוואה באמצעותן ניתנת האפשרות לכל אדם לצוות

ייפוי כוח מתמשך מקוון

ייפוי כוח מתמשך מקוון

במאמר זה נפרט אודות ייפוי כוח מתמשך מקוון, הרשאים להתמנות כמיופה כוח, שלבי ההליך, המסמכים הנדרשים ועוד. מהו ייפוי כוח מתמשך מקוון? ייפוי כוח מתמשך

בקשה לפשיטת רגל בתוך 72 שעות

בקשה לפשיטת רגל בתוך 72 שעות

הגשת בקשה לפשיטת רגל הייתה מוגשת בעבר ועד ליום 14.09.2019 בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"). החל מיום 15.09.2019 עם כניסתו לתוקף

הסדר חוב - להתחיל מחדש היום

הסדר חוב – להתחיל מחדש היום

מרבית האנשים שפנו לעורך דין מאור לוי לצורך טיפול בהסדר חוב, פנו אליו לאחר שלהפתעתם הבנקים או אחד מהספקים שעובד איתם עצר להם את מסגרת

מחיקת חובות

מחיקת חובות

מהו הליך מחיקת חובות: הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש השגור בפי חייבים רבים המבקשים לקבל הפטר מחובותיהם תוך קיצוץ בגובה החוב.רוצה לומר, אין הליך

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם