פשיטת רגל בנתניה

פש"ר (פשיטת רגל) הוא הליך חדלות פירעון החל על אנשים פרטיים אשר הגיעו למצב של חדלות פירעון בכל הנוגע לחובות הכספיים להם הם נדרשים. 

הליכי פשיטת רגל בישראל מוסדרים בפקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) משנת 1980 ובחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנכנס לתוקפו ביום ה-15/9/2019 ולמעשה החליף את פקודת פשיטת הרגל. כיום, כל תהליך פשיטת רגל בנתניה או בכל עיר אחרת בישראל, מיושם בהתאם לתנאים הקבועים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, כאשר מטרת החוק היא לאפשר לכל אדם ו/או תאגיד שהגיע למצב של חדלות פירעון, לשלם את חובותיו לנושים באמצעות הסדר ו/או תהליך כינוס נכסים, וכל זאת מבלי שינקטו כנגדו מגבלות וסנקציות כלכליות שמצד אחד יקשו עליו לשלם את חובותיו ומצד שני לא יאפשרו לו לשקם את חייו הכלכליים. 

הליך חדלות פירעון – כיצד? 

בדומה להליך פשיטת רגל אשר היה מונהג עד מועד כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון, גם הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתחילים באמצעות הגשת צו לפתיחת הליכים. בשלב זה חשוב לציין שחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא אחד מהחוקים הארוכים ביותר מבין חוקי מדינת ישראל ובמועד חקיקתו נכללו בו 381 סעיפים שונים שחלק מהם היוו תיקונים עקיפים לחוקים אחרים הנכללים בחוק הוצאה לפועל וכדומה. כפועל יוצא מכך, הגשת בקשה להליך חדלות פירעון לצורך הכרזה על  פשיטת רגל בנתניה או בכל מקום אחר בארץ, חשוב ומומלץ כי תנוהל באמצעות עורך דין העוסק בתחום חדלות פירעון ופשיטת רגל בפרט שהינו מעודכן ובעל היכרות מעמיקה עם כל אחד מהסעיפים המופיעים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 

לאחר הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, באפשרות מגיש הבקשה לנהל משא ומתן אל מול הנושים בכל הנוגע לקיומו של הסדר תשלום מולם, כאשר אי הגעה להסדר תשלומים אל מול הנושים כלל איננה מהווה תנאי מחייב להוצאת צו 'חדלות פירעון' וההליך פשוט ימשיך כסדרו, לעומת זאת הגעה להסדר נושים תוביל בהכרח לקיצור התקופה למתן צו ההפטר. לאורך כל התקופה בה החייב מצוי בהליך או בהסדר אל מול הנושים, לא ננקטים כנגדו הליכי הוצאה לפועל ולמעשה כל הליכי ההוצל"פ אשר ננקטו כנגדו עד למועד צו פתיחת הליכים ו/או ההסדר אל מול הנושים, מוקפאים באופן אוטומטי. יחד עם זאת, חלים על החייב מספר מגבלות כלכליות לאורך כל התקופה וביניהן:

  • צו איסור יציאה מהארץ עד מועד קבלת הפטר חובות.
  • סימון לקוח מוגבל בבנק ישראל.
  • איסור לפתיחת עסק או קבלת בעלות על עסק.
  • איסור שימוש בפנקסי צ'קים וכרטיסי אשראי. 

נבהיר, כי לצורך ביטול כל אחת מן ההגבלות ניתן להגיש בקשה נפרדת ומנומקת להסרת ההגבלה וזו תיבחן בהתאם לנסיבות האישיות של כל חייב.

הליך חדלות פירעון אל מול הליכי פש"ר כפי שהיו מונהגים בעבר 

בניגוד להליכי פש"ר שם מטרת ההליך ו"רוח ההליך" הייתה עונשית, נקבעו בחוק חדלות פירעון שלוש מטרות שעיקרן שיקום כלכלי של החייב ושילוב מחדש של אותו אדם החייב במרקם החיים הכלכליים, כמפורט להלן:

  1. המטרה הראשונה הינה שיקום כלכלי של האדם החייב ואין זה משנה באם מדובר על אדם או תאגיד.
  2. מטרה שנייה הינה להשיא את אותו שיעור חוב שייפרע לנושים.
  3. מטרה שלישית היא שאותו חייב ישתלב מחדש במרקם החיים הכלכליים.

יחד עם זאת, ישנם לא מעט הבדלים בין הליכי פשיטת רגל כפי שהיו מונהגים בעבר לבין הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, כאשר בין ההבדלים המרכזיים ניתן למצוא:

  • משך התהליך – בעבר התהליך היה יכול להימשך לאורך שנים רבות וכיום התהליך נמשך לאורך תקופה מקסימאלית של עד 4.5 שנים 
  • הפטר חובות – בעבר מטרת העל של ההליך היתה להשיא את קופת הכינוס ולחלק דיבידנד גבוה ככל הניתן לנושיו של החייב וכיום במסגרת החוק החדש יכול החייב לקבל צו הפטר חובות הפוטר אותו מתשלום חובותיו לאלתר ולכל המאוחר עד לתקופה מקסימאלית של 4.5 שנים בהן הוא מצוי תחת הליך חדלות פירעון, וזאת בתנאי שהוא התנהל בתום לב ועמד בתנאי ההליך המאפשרים זאת

אם גם אתם נקלעתם למצב של חדלות פירעון ומעוניינים להוביל מהלך באמצעותו ניתן לשקם את חייכם הכלכליים, זה הזמן להיוועצות מוקדמת עם עורך דין פשיטת רגל בנתניה הבקיא בכל רזי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. ההיוועצות המוקדמת תאפשר גם לכם לבחון את החלופות המשפטיות העומדות לרשותכם, להיחשף לתנאים השונים בהם תדרשו לעמוד לאורך כל תקופת הימצאותכם בהליך חדלות פירעון עד למועד קבלת הפטר חובות או לפעול לקידום התהליך אל מול הרשויות הרלוונטיות או אל מול הנושים במסגרת משא ומתן מולם המנוהל עבורכם על ידי עורך דין פשיטת רגל בנתניה

עו"ד מאור לוי , מתמחה ובעל ניסיון בתחום פשיטת רגל, ישמח לספק לכם מידע משפטי חשוב. למידע נוסף בנושא לחצו כאן

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:

מאמרים נוספים

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם

ייפוי כח מתמשך בנתניה

ייפוי כח מתמשך בנתניה

מתגוררים בנתניה וסביבתה ומעוניינים להבטיח לעצמכם שאותו אדם עליו אתם סומכים יהיה זה שיקבל החלטות משפטיות ויבצע עבורכם פעולות כאשר לא תוכלו לעשות זאת? נכון

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

על פי חוק השכירות והשאילה (תשל"א 1971), שוכרים רשאים לעשות שימוש בנכס המושכר על פי תנאי חוזה השכירות, כאשר לבעלי הנכס אין כל זכות לדרוש

כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות

כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות

שכירות על פי הגדרתה בחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 היא הזכות המועברת לשוכר בתמורה לתשלום דמי שכירות למשכיר. כך, השוכר הופך למחזיק בנכס הנמצא בבעלותו של

עריכת צוואה בנתניה

עריכת צוואה בנתניה

חוק הירושה המונהג בישראל, מגדיר 4 תצורות שונות לעריכת צוואה באמצעותן ניתנת האפשרות לכל אדם לצוות את נכסיו ורכושו ליורשיו בבוא העת. על פי החוק,

מחיקת חובות למעוטי יכולת

מחיקת חובות למעוטי יכולת

החל מיום 15.9.2019, מחיקת חובות למעוטי יכולת ("הפטר חובות") נעשה במסגרת הליכי חדלות פירעון. מטרת ההליך הינה לשקם כלכלית את החייב ובניסיון להחזיר לנושים, להם

עורך דין עיקולים

עורך דין עיקולים

הלוואת לאדם סכום כסף, אך הוא איננו משלם את חובו. אחת הדרכים הנפוצות לגרום לו לשלם היא ע"י הטלת עיקול על נכסיו, רכושו, משכורתו וכדומה.

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מקוון

מהו ייפוי כוח מתמשך? ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שבמסגרתו יכול כל בגיר להעניק הרשאה לאדם אחר לבצע עבורו פעולות משפטיות בשמו, כלפי אנשים אחרים.

עורך דין הוצאה לפועל

אם הגעת לדף זה, כנראה שאתה זקוק לייעוץ עורך דין הוצל"פ המתמחה בתחום. חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל") הינו חוק

עורך דין חדלות פירעון

עורך דין חדלות פירעון

עו״ד חדלות פרעון – מתי נצטרך את זה? פניה אל עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתרחשת לרוב לאחר שיחיד או חברה מגיעים למצב של

בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל

הגשת בקשה לפשיטת רגל הייתה מוגשת בעבר ועד ליום 14.09.2019 בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"). החל מיום 15.09.2019 עם כניסתו לתוקף

הסדר חוב מול הבנק

הסדר חוב מול הבנק

לא מעט אנו שומעים את השאלה, ״איך להסדיר חוב מול בנק״ – אין ספק שבנקים לרוב לא מקלים עלינו, ולא מעט אנשים אינם יודעים איך

עורך דין פשיטת רגל מאור לוי

עורך דין פשיטות רגל

הליך "פשיטת רגל" כפי שהיה מוכר התנהל בעבר ומתנהל כיום בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל") בכל הקשור לתיקים שנפתחו לפני (עד

הסדר חוב

הסדר חוב

מרבית האנשים שפנו לעורך דין מאור לוי לצורך טיפול בהסדר חוב, פנו אליו לאחר שלהפתעתם הבנקים או אחד מהספקים שעובד איתם עצר להם את מסגרת

מחיקת חובות

הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש השגור בפי חייבים רבים המבקשים לקבל הפטר מחובותיהם תוך קיצוץ בגובה החוב. רוצה לומר, אין הליך משפטי הנקרא מחיקת

לתיאום פגישה ללא התחייבות

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם