לשיחת ייעוץ בחינם
052-6638833

עורך דין פשיטת רגל בנתניה

עורך דין לפשיטת רגל בנתניה מייצג בהליכי פש"ר (פשיטת רגל) שהינו הליך חדלות פירעון החל על אנשים פרטיים אשר הגיעו למצב של חדלות פירעון בכל הנוגע לחובות הכספיים להם הם נדרשים. 

הליכי פשיטת רגל בנתניה ובישראל מוסדרים בפקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) משנת 1980 ובחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנכנס לתוקפו ביום ה-15/9/2019 ולמעשה החליף את פקודת פשיטת הרגל. כיום, כל תהליך פשיטת רגל בנתניה או בכל עיר אחרת בישראל, מיושם בהתאם לתנאים הקבועים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, כאשר מטרת החוק היא לאפשר לכל אדם ו/או תאגיד שהגיע למצב של חדלות פירעון, לשלם את חובותיו לנושים באמצעות הסדר ו/או תהליך כינוס נכסים, וכל זאת מבלי שינקטו כנגדו מגבלות וסנקציות כלכליות שמצד אחד יקשו עליו לשלם את חובותיו ומצד שני לא יאפשרו לו לשקם את חייו הכלכליים. 

עורך דין פשיטת רגל בנתניה או הליך חדלות פירעון בנתניה – כיצד? 

בדומה להליך פשיטת רגל אשר היה מונהג עד מועד כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון, גם הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתחילים באמצעות הגשת צו לפתיחת הליכים. בשלב זה חשוב לציין שחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא אחד מהחוקים הארוכים ביותר מבין חוקי מדינת ישראל ובמועד חקיקתו נכללו בו 381 סעיפים שונים שחלק מהם היוו תיקונים עקיפים לחוקים אחרים הנכללים בחוק הוצאה לפועל וכדומה. כפועל יוצא מכך, הגשת בקשה להליך חדלות פירעון לצורך הכרזה על  פשיטת רגל בנתניה או בכל מקום אחר בארץ, חשוב ומומלץ כי תנוהל באמצעות עורך דין העוסק בתחום חדלות פירעון ופשיטת רגל בנתניה בפרט שהינו מעודכן ובעל היכרות מעמיקה עם כל אחד מהסעיפים המופיעים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 

לאחר הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, באפשרות מגיש הבקשה לנהל משא ומתן אל מול הנושים בכל הנוגע לקיומו של הסדר תשלום מולם, כאשר אי הגעה להסדר תשלומים אל מול הנושים כלל איננה מהווה תנאי מחייב להוצאת צו 'חדלות פירעון' וההליך פשוט ימשיך כסדרו, לעומת זאת הגעה להסדר נושים תוביל בהכרח לקיצור התקופה למתן צו ההפטר. לאורך כל התקופה בה החייב מצוי בהליך או בהסדר אל מול הנושים, לא ננקטים כנגדו הליכי הוצאה לפועל ולמעשה כל הליכי ההוצל"פ אשר ננקטו כנגדו עד למועד צו פתיחת הליכים ו/או ההסדר אל מול הנושים, מוקפאים באופן אוטומטי. יחד עם זאת, חלים על החייב מספר מגבלות כלכליות לאורך כל התקופה וביניהן:

צו איסור יציאה מהארץ עד מועד קבלת הפטר חובות.

פשיטת רגל בנתניה

 

 

 

 

 

סימון לקוח מוגבל בבנק ישראל.

איסור לפתיחת עסק או קבלת בעלות על עסק.

איסור שימוש בפנקסי צ'קים וכרטיסי אשראי. 

נבהיר, כי לצורך ביטול כל אחת מן ההגבלות ניתן להגיש בקשה נפרדת ומנומקת להסרת ההגבלה וזו תיבחן בהתאם לנסיבות האישיות של כל חייב.

הליך חדלות פירעון אל מול הליכי פש"ר כפי שהיו מונהגים בעבר 

בניגוד להליכי פש"ר שם מטרת ההליך ו"רוח ההליך" הייתה עונשית, נקבעו בחוק חדלות פירעון שלוש מטרות שעיקרן שיקום כלכלי של החייב ושילוב מחדש של אותו אדם החייב במרקם החיים הכלכליים, כמפורט להלן:

  1. המטרה הראשונה הינה שיקום כלכלי של האדם החייב ואין זה משנה באם מדובר על אדם או תאגיד.
  2. מטרה שנייה הינה להשיא את אותו שיעור חוב שייפרע לנושים.
  3. מטרה שלישית היא שאותו חייב ישתלב מחדש במרקם החיים הכלכליים.

יחד עם זאת, ישנם לא מעט הבדלים בין הליכי פשיטת רגל כפי שהיו מונהגים בעבר לבין הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, כאשר בין ההבדלים המרכזיים ניתן למצוא:

משך התהליך בעבר התהליך היה יכול להימשך לאורך שנים רבות וכיום התהליך נמשך לאורך תקופה מקסימאלית של עד 4.5 שנים.

פשיטת רגל בנתניה

 

 

 

 

הפטר חובות – בעבר מטרת העל של ההליך היתה להשיא את קופת הכינוס ולחלק דיבידנד גבוה ככל הניתן לנושיו של החייב וכיום במסגרת החוק החדש יכול החייב לקבל צו הפטר חובות 

הפוטר אותו מתשלום חובותיו לאלתר ולכל המאוחר עד לתקופה מקסימאלית של 4.5 שנים בהן הוא מצוי תחת הליך חדלות פירעון, וזאת בתנאי שהוא התנהל בתום לב ועמד בתנאי ההליך המאפשרים זאת. 

אם גם אתם נקלעתם למצב של חדלות פירעון ומעוניינים להוביל מהלך באמצעותו ניתן לשקם את חייכם הכלכליים, זה הזמן להיוועצות מוקדמת עם עורך דין פשיטת רגל בנתניה הבקיא בכל רזי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. ההיוועצות המוקדמת תאפשר גם לכם לבחון את החלופות המשפטיות העומדות לרשותכם, להיחשף לתנאים השונים בהם תדרשו לעמוד לאורך כל תקופת הימצאותכם בהליך חדלות פירעון עד למועד קבלת הפטר חובות או לפעול לקידום התהליך אל מול הרשויות הרלוונטיות או אל מול הנושים במסגרת משא ומתן מולם המנוהל עבורכם על ידי עורך דין פשיטת רגל בנתניה. 

עו"ד מאור לוי , מתמחה ובעל ניסיון בתחום פשיטת רגל, ישמח לספק לכם מידע משפטי חשוב. למידע נוסף בנושא לחצו כאן

פשיטת רגל בנתניה

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:

מאמרים נוספים

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם חייב – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים  בהליך פשיטת רגל, ובפרט לצורך השכרת דירה? נתחיל ונדגיש כי הכלל לכך הוא שלא,

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון

לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם יחיד (להלן: "חייב")  – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון, ובפרט לצורך השכרת דירה? הכלל הוא שלא, אך במקרים

הגשת תביעות חוב בהליך חדלות פירעון

ביום ה – 15/9/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן: "החוק") שלמעשה החליף את פקודת פשיטת הרגל אשר הייתה מונהגת בישראל עד תאריך

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס בתוך 24 שעות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם

ייפוי כח מתמשך בנתניה

ייפוי כח מתמשך בנתניה במהירות

במאמר זה נעסוק בעריכת ייפוי כח מתמשך בנתניה על אף שבנסיבות מסוימות אשר אינן מאפשרות למבקש עריכת ייפוי הכוח להגיע פיזית למשרדנו, יתבצעו הפגישות הנדרשות

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

במאמר זה נעסוק בתביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר. על פי חוק השכירות והשאילה (תשל"א 1971), שוכרים רשאים לעשות שימוש בנכס המושכר על פי תנאי חוזה השכירות,

עריכת צוואה בנתניה

עריכת צוואה בנתניה ביחס אישי

במאמר זה נעסוק בעריכת צוואה בנתניה באמצעות עורך דין. חוק הירושה הקבוע בישראל, מגדיר 4 תצורות שונות לעריכת צוואה באמצעותן ניתנת האפשרות לכל אדם לצוות

ייפוי כוח מתמשך מקוון

ייפוי כוח מתמשך מקוון

במאמר זה נפרט אודות ייפוי כוח מתמשך מקוון, הרשאים להתמנות כמיופה כוח, שלבי ההליך, המסמכים הנדרשים ועוד. מהו ייפוי כוח מתמשך מקוון? ייפוי כוח מתמשך

בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל בתוך 72 שעות

הגשת בקשה לפשיטת רגל הייתה מוגשת בעבר ועד ליום 14.09.2019 בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"). החל מיום 15.09.2019 עם כניסתו לתוקף

הסדר חוב

הסדר חוב – להתחיל מחדש היום

מרבית האנשים שפנו לעורך דין מאור לוי לצורך טיפול בהסדר חוב, פנו אליו לאחר שלהפתעתם הבנקים או אחד מהספקים שעובד איתם עצר להם את מסגרת

מחיקת חובות

מחיקת חובות

מהו הליך מחיקת חובות: הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש השגור בפי חייבים רבים המבקשים לקבל הפטר מחובותיהם תוך קיצוץ בגובה החוב.רוצה לומר, אין הליך

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם