052-6638833 maorlevi54@gmail.com

הליך "פשיטת רגל" כפי שהיה מוכר התנהל בעבר ומתנהל כיום בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל") בכל הקשור לתיקים שנפתחו לפני (עד ליום 14.09.2019) כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2018 (להלן: "חוק חדלות פירעון").

מאחר ופקודת פשיטת הרגל נוסחה לפני שנים רבות, חייבים אשר ניהלו הליכי פשיטת רגל חשו, ולא בכדי, כי הם מצויים בהליך עונשי שכל מטרתו להשיא את רווחי הנושים תוך התעלמות מזכויותיהם.

יחד עם זאת, בחלוף השנים עוצב הליך פשיטת הרגל על ידי החלטות ופסיקות שניתנו בסוגיות חדשות שהועלו בפני בתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון בפרט, אשר היה בהם כדי לפרש את הוראות פקודת פשיטת הרגל, לעצב את מטרות ההליך וכן את הזכויות והגנות שניתנו לחייבים במסגרת הפקודה. לנוחיותכם, יפורטו להלן מטרות הליך פשיטת הרגל כפי שקבע נשיא בית המשפט העליון לשעבר א' ברק בע"א 6416/01 בנבנישתי נ' כונס הנכסים הרשמי:

 1. לכנס את כל נכסי החייב ולחלקם בין נושיו בצורה שוויונית ובהתאם לסדרי הנשייה.
 2. ליתן לחייב הפטר או לאשר הסדר נושים בעניינו בכפוף לקיום תנאים הקבועים בפקודת פשיטת הרגל ובהתאם להלכות הפסוקות.

לאחר שנים רבות ולאחר עבודה מאומצת של רשויות המדינה הצליחה הכנסת לחוקק חוק חדש, חוק חדלות פירעון, התואם את עולם העסקים המודרני ואופן צריכת האשראי, אשר נכנס לתוקפו ביום 15.09.2019 והביא עמו בשורה של ממש לחייבים!!

עורך דין פשיטות רגל

הנכם מוזמנים לקרוא על כך במאמר עורך דין חדלות פרעון.

עורך דין פשיטות רגל המתמחה בתחום, רצוי והכרחי שיכיר את ההליכים כפי שהתנהלו בעבר, בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, שכן אלפי חייבים ואלפי תיקים ממשיכים להתנהל בהליך פשיטת הרגל שלהם לפי פקודת פשיטת הרגל.

לא פעם, פנו חייבים לעורך דין מאור לוי לאחר שקיבלו המלצות מעורכי דינם אשר לא היו בקיאים בתחום פשיטות הרגל אשר ייעצו להם לבצע פעולות האסורות לחייב בפשיטת רגל (לדוגמא: נטילת הלוואות, חתימה על הסכמים שונים וכיו"ב), פעולות אשר הובילו לביטול הליכי פשיטת הרגל ולהצגת מצג שווא כאילו החייב התנהל בחוסר תום לב, וזאת על אף שפעל על פי המלצת עורך דינו.

כלומר מי שישלם את המחיר על קבלת ייעוץ כושל מטעם עורך דין שאיננו עורך דין פשיטות רגל המתמחה בתחום עלול להינזק עד כדי כך שיבוטלו הליכי פשיטת הרגל שלו.

כמו כן, עורך דין פשיטות רגל צריך לסייע ללקוחותיו באופן אסטרטגי בהתאם לצד בו מצוי הלקוח, ובמה דברים אמורים:

ישנם חייבים רבים וטובים שנקלעו למצב כלכלי עגום על לא עוול בכפם מסיבות שונות, כגון: הוצאות מחייה גבוהות לעומת הכנסות נמוכות, סכסוך משפחתי (גירושין), ירידה במצב בריאותי נפשי או פיזי, כשלים עסקיים ועוד כאשר ברוב המקרים, המדובר באנשים טובים ומלח הארץ.

להתנהלותם ועמידתם בתנאי ההליך של אותם החייבים שנקלעו בתום לב למצב כלכלי קשה ועשו כל שביכולתם כדי להימנע מפשיטת רגל תהיה חשיבות מכרעת הן ביחס למועד מתן ההפטר והן ביחס לדרישה שתופנה אליהם להעשרת קופת הכינוס.

על כן, ישנה חשיבות רבה לניתוח של עורך דין פשיטות רגל בדבר המצב שהוביל לקריסתו הכלכלית של החייב ובעיקר לצורך קבלת הנחיות מתאימות להתנהלות תקינה במסגרת ההליך.

כמו כן, מהצד השני, ישנם נושים רבים אשר חייבים שחבים להם כספים החלו בהליך פשיטת רגל בהתאם לפקודת פשיטת הרגל. בידי נושים אלו חלק מהכלים להוביל למקסום גביית החוב מהחייב, הינם כדלקמן:

 1. לספק מידע לנאמן אודות התנהלות החייב אשר איננה ידועה לנאמן.
 2. לעקוב אחר התנהלות החייב בהליך, וככל שהחייב איננו עומד בתנאי ההליך להגיש בקשה לביטול ההליך, כך שהחייב לא יקבל הפטר מחובותיו וישוב להתנהל במסגרת תיקי ההוצאה לפועל שלו.
 3. במידה ומדובר בחוב מזונותככל שהחייב לא עומד בתנאים מיוחדים שנקבעו למתן הפטר מחוב מזונות העבר שלו, גרושתו של החייב תוכל להמשיך ולגבות בהליכי הוצאה לפועל את יתרת חוב מזונות העבר שלא שולם במלואו במסגרת הליך פשיטת הרגל (בתנאי שהוגשה תביעת חוב מתאימה על ידי גרושתו של החייב). בנוסף, גרושתו של החייב זכאית לגבות בהוצאה לפועל את ההפרש שיוותר בין הסכום שנפסק למזונות בבית המשפט לענייני משפחה אל מול הסכום שנקצב למזונות על ידי בית משפט של פשיטת רגל.

לעורך דין מאור לוי ניסיון עשיר בתחום פשיטות הרגל, וזאת לנוכח היכרותו וניסיונו המעשי עם שלושת הצדדים להליך (החייב, הנושה והמנהל המיוחד):

 • מייצג חייבים בעלי תיקים מורכבים, נכסים וחובות גבוהים באופן משמעותי וכן חייבים בעלי חובות נמוכים (אך לא פחות מ-200,000 ₪ אלא אם כן אין כל ברירה אחרת!!);
 • מייצג חייבים גם בהליכים נקודתיים, כגון: בקשה לביטול הענקה, בקשה לביטול ההליך, בקשה להגדלת צו תשלומים, בקשה למתן הפטר ועוד;
 • בא כוח זוכים, ביניהם עסקים קטנים וגדולים, עיריות וגופים מוסדיים;
 • בא כוח מנהל מיוחד/נאמן בתיקי פשיטת רגל במחוזות תל אביב והמרכז, ירושלים ובאר שבע;
 • הגשת תביעות חוב עבור נושים בהליך פשיטת רגל;
 • בא כוח נאמן להכרעה בתביעות חוב של עובדי חברות שהתפרקו;
 • הגשת תביעות חוב עבור עובדי חברה לאחר שהחברה נקלעה לחדלות פירעון;

לניהול הליך מהיר, יעיל ותקין פנו לעורך דין פשיטות רגל המתמחה בתחום ובעל ניסיון מעשי, אל תסתפקו בפחות מכך, מדובר בעתיד שלכם ולעיתים גם של בני משפחתכם!

על אף המפורט לעיל, נבהיר כי החל ממועד כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון, כל הבקשות להליכי חדלות פירעון המוגשות לבית המשפט, לשכות ההוצאה לפועל ולממונה (בעבר הכנ"ר) מתנהלות בהתאם להוראותיו ותקנותיו של חוק חדלות פירעון, לכן במידה והנכם שוקלים בימים אלו לפנות להליך של פשיטת רגל (שיקום כלכלי) אנא קראו בעיון את מאמרו הנוסף של עורך דין מאור לוי – עורך דין חדלות פרעון.

האמור במאמר זה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

אין באמור לעיל במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי מומלץ ורצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. מובהר בזאת, כי כל שימוש במידע המצוי במאמר זה הינו באחריותו של הקורא בלבד.

שלחו ווטסאפ