לשיחת ייעוץ בחינם
052-6638833

ייפוי כוח מתמשך מקוון

במאמר זה נפרט אודות ייפוי כוח מתמשך מקוון, הרשאים להתמנות כמיופה כוח, שלבי ההליך, המסמכים הנדרשים ועוד.

מהו ייפוי כוח מתמשך מקוון?

ייפוי כוח מתמשך מקוון הוא מסמך שבמסגרתו יכול כל בגיר להעניק הרשאה לאדם אחר לבצע עבורו פעולות משפטיות בשמו, כלפי אנשים אחרים. תוקפו המשפטי של ייפוי הכוח המתמשך הוא כשל שליחות.

עריכת ייפוי כוח מתמשך מקוון מייתרת את הצורך במינוי אפוטרופוס לאדם, במקרים שבהם לא יאפשר לו מצבו לבצע פעולות ולקבל החלטות בענייניו. ניתן גם להחליט על מינויו של מיופה כוח חליפי, למקרה שמיופה הכוח המקורי לא ירצה או לא יוכל להמשיך לפעול.

הרשאים להתמנות כמיופה כוח (ממונה):

סעיף 32ג לחוק קובע את התנאים לגבי קביעת זהות הממונה (כל אדם בגיר מעל גיל 18) אשר קיימת חובה כי התקיימו בו התנאים הבאים: לא מונה לו אפוטרופוס כל עוד המינוי בתוקף, לא נכנס בעניינו ייפוי כוח מתמשך לתוקף כל עוד המינוי בתוקף, לא הוכרז כפושט רגל וטרם ניתן לו הפטר, איננו לקוח מוגבל חמור, איננו מטפל רפואי, שיקומי, סיעודי או סוציאלי בתשלום של הממנה (לא חל ביחס לקרוב משפחתו של הממנה), איננו מספק לממנה מקום מגורים בתשלום, איננו מונה יותר מ-3 פעמים להיות מיופה כוח של ממנים אחרים, איננו עורך הדין שחתם על ייפוי כוח מתמשך, בקשר לייפוי כוח מתמשך רפואי – איננו בעל המקצוע (רופא ו/או פסיכולוג ו/או אח ו/או עובד סוציאלי) שהחתים את הממנה על ייפוי הכוח.

ייפוי כוח מתמשך מקוון

שלבי ההליך:

אדם המעוניין למנות מיופה כוח רשאי לכלול בייפוי הכוח הנחיות מקדימות. הגורם שמוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך הוא עורך דין שהאפוטרופוס הכללי הסמיך אותו לכך, לאחר שהוכשר בנושא.

בשלב הראשון, צריך עורך הדין לקבל אישור מאת הממנה, לפיו לא הופעל עליו לחץ מכל סוג שהוא בקבלת ההחלטה על ייפוי כוחו, וכי התהליך כולו נעשה על דעתו.

בשלב השני, צריך עורך הדין להסביר לממנה בהרחבה אודות ייפוי הכוח. למשל, על עורך הדין להסביר לממנה באילו חלופות אחרות פרט לייפוי הכוח המתמשך יוכל לבחור, ומהם העניינים שנועד ייפוי הכוח המתמשך להסדיר.

ייפוי כוח מתמשך מקוון

מסמכים נדרשים:

פרט לטופס ייפוי כוח מתמשך מקוון, ניתן לצרף חוות דעת מומחה כראיה להוכחת כשרותו של הממנה; נספח הנחיות מקדימות; טופס ויתור סודיות של מיופה הכוח; אישור רפואי; צילום תעודת זהות של הממנה ו/או של מיופי הכוח; כל מסמך אחר אשר הממנה מעוניין לצרף.

ייפוי כוח מתמשך מקוון:

במסגרת רפורמה שנערכה בשנת 2017, על עורך הדין המוסמך לערוך את מסמך ייפוי הכוח על גבי טופס מקוון. גישה למערכת המקוונת ניתנת לעורכי דין מוסמכים בלבד. בנוסף להפקדה המקוונת יש לשלוח עותק מקורי של הבקשה למשרדי האפוטרופוס הכללי בתוך 14 יום בדואר רשום.

כיצד לצפות בייפוי הכוח המתמשך המקוון?

על מנת לגשת לטופס ייפוי הכוח המתמשך המקוון, יש להיכנס לחלונית "אזור אישי", בקטגוריית "כשרות משפטית אונליין" באתר האפוטרופוס הכללי.

הודעה על פקיעה או ביטול של ייפוי כוח מתמשך מקוון:

במידה וייפוי כח מתמשך טרם נכנס לתוקף, הרי שעל הממנה לשלוח הודעה על פקיעתו או ביטולו לאפוטרופוס הכללי.

במידה וייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף, הרי שעל הממונה לשלוח הודעה על פקיעתו לאפוטרופוס הכללי.
ההודעות ישלחו באמצעות טופס הודעת ביטול מתאים ומקוון.

ייפוי כוח מתמשך מקוון באמצעות וידיאו:

יובהר, כי בתקופה שבה התפשט נגיף הקורונה הוטלו סגרים והחל ביקוש ודרישה של האזרחים להסדיר ענייניהם הרכושיים והרפואיים. על כן, אפשר האפוטרופוס הכללי לקיים את הפגישות עם המבקשים לערוך ייפוי כוח מתמשך באמצעות שיחות וידיאו בין הצדדים, תוך כך שלאחר עריכת ייפוי הכוח נדרש עורך הדין לחזות במייפה הכוח ובמיופה הכוח חותמים על טופס ייפוי כוח מתמשך ולהצהיר על כך באופן מפורש בעת אימות חתימתו על ייפוי הכוח.

כמו כן, באותה תקופה הוסרה החובה להפקיד את ייפוי הכוח המקורי במשרדי האפוטרופוס ועורך הדין נדרש לשמור את העותקים המקוריים במשרדו.

נכון להיום, נוהל זה הסתיים שכן הותאם לתקופת החירום.

ייפוי כוח מתמשך מקוון

אודות משרד עורכי הדין מאור לוי:

עו"ד מאור לוי הוא בוגר תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין בישראל. כמו כן, הוסמך עו"ד מאור לוי לערוך ייפוי כוח מתמשך, והוא מחזיק בתעודת גישור המוכרת על ידי הוועדה המייעצת לענייני גישור לבתי המשפט.

ניסיונו העשיר של עו"ד מאור לוי בעסקאות מקרקעין ובניהול תיקים מורכבים במגוון תחומי משפט, ובפרט בהליכי חדלות פירעון, מעניק לו ראייה משפטית רחבה וקביעת אסטרטגיה המתאימה לכל לקוח ונסיבותיו.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:

מאמרים נוספים

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם חייב – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים  בהליך פשיטת רגל, ובפרט לצורך השכרת דירה? נתחיל ונדגיש כי הכלל לכך הוא שלא,

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון

לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם יחיד (להלן: "חייב")  – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון, ובפרט לצורך השכרת דירה? הכלל הוא שלא, אך במקרים

הגשת תביעות חוב בהליך חדלות פירעון

ביום ה – 15/9/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן: "החוק") שלמעשה החליף את פקודת פשיטת הרגל אשר הייתה מונהגת בישראל עד תאריך

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס בתוך 24 שעות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם

ייפוי כח מתמשך בנתניה

ייפוי כח מתמשך בנתניה במהירות

במאמר זה נעסוק בעריכת ייפוי כח מתמשך בנתניה על אף שבנסיבות מסוימות אשר אינן מאפשרות למבקש עריכת ייפוי הכוח להגיע פיזית למשרדנו, יתבצעו הפגישות הנדרשות

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

במאמר זה נעסוק בתביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר. על פי חוק השכירות והשאילה (תשל"א 1971), שוכרים רשאים לעשות שימוש בנכס המושכר על פי תנאי חוזה השכירות,

עריכת צוואה בנתניה

עריכת צוואה בנתניה ביחס אישי

במאמר זה נעסוק בעריכת צוואה בנתניה באמצעות עורך דין. חוק הירושה הקבוע בישראל, מגדיר 4 תצורות שונות לעריכת צוואה באמצעותן ניתנת האפשרות לכל אדם לצוות

ייפוי כוח מתמשך מקוון

ייפוי כוח מתמשך מקוון

במאמר זה נפרט אודות ייפוי כוח מתמשך מקוון, הרשאים להתמנות כמיופה כוח, שלבי ההליך, המסמכים הנדרשים ועוד. מהו ייפוי כוח מתמשך מקוון? ייפוי כוח מתמשך

בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל בתוך 72 שעות

הגשת בקשה לפשיטת רגל הייתה מוגשת בעבר ועד ליום 14.09.2019 בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"). החל מיום 15.09.2019 עם כניסתו לתוקף

הסדר חוב

הסדר חוב – להתחיל מחדש היום

מרבית האנשים שפנו לעורך דין מאור לוי לצורך טיפול בהסדר חוב, פנו אליו לאחר שלהפתעתם הבנקים או אחד מהספקים שעובד איתם עצר להם את מסגרת

מחיקת חובות

מחיקת חובות

מהו הליך מחיקת חובות: הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש השגור בפי חייבים רבים המבקשים לקבל הפטר מחובותיהם תוך קיצוץ בגובה החוב.רוצה לומר, אין הליך

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם