הסדר חוב מול הבנק

לא מעט אנו שומעים את השאלה, ״איך להסדיר חוב מול בנק״ – אין ספק שבנקים לרוב לא מקלים עלינו, ולא מעט אנשים אינם יודעים איך להסדיר חוב מול הבנק. על כן, פונים לעורך דין המתמחה בהסדר חוב מול הבנק, לאחר שלהפתעתם הבנקים עצרו להם את מסגרת האשראי וכן את חופש הפעולה בחשבון בשל חוב שהצטבר בחשבון, שיקים שחזרו, הוראות קבע שחזרו וכיו"ב.

נדגיש ונזכיר למי ששכח (במהלך העסקים השוטף הרבה אנשי עסקים שוכחים זאת): הבנק הינו גוף מסחרי שמטרתו להניב רווחים באמצעות המוצר אותו הוא מוכר לנו, כסף. מטרתו של הבנק לא שונה מהמטרה שלכם להשיא את רווחכם.

הבנק יודע "לעצום את עיניו" ולאפשר ללקוחותיו, הגם שהתנהלותם הפיננסית לא בהכרח מצדיקה זאת, ליטול הלוואות חסרות פרופורציה וזאת לצורך הגשמת מטרתו והגדלת רווחיו!

מבחינת הבנק, אתם והערבים לחובותיכם תהיו חשופים לנקיטת פעולות גבייה ואכיפה אם לא תעמדו בהחזרי ההלוואות שנטלתם, זאת למרות שפקידי הבנק ממש "מכרו" לכם את ההלוואה שלא בהכרח הייתם זקוקים לה.

במקרים בהם הלקוח לא עומד בהחזרי ההלוואות ו/או צובר אשראי גדול יותר משניתן לו ו/א חוזרים לו שיקים בחשבון והוא מתעלם מכך, הוא ייאלץ לשאת בהוצאות רבות ומיותרות, כגון: הוצאות משפטיות בגין מכתבי התראה, שכר טרחת עורכי דין, הוצאות משפט, הוצאות גבייה, ריבית פיגורים ועוד. ישנם לא מעט מקרים חסרי היגיון, בהם רכיב הקרן בחוב נמוך מיתר רכיבי הגבייה וההוצאות שהוציא הבנק לצורך גביית החוב.

החלו לחזור לכם שיקים בחשבון? הבנק סגר לכם את האשראי? הבנק הציע לכם להגיע להסדר ולהחליף חוב בהלוואה או לסלק את החוב במלואו?

אם אינכםבטוחים איך להסדיר חוב מול הבנקפנו עוד היום לקבלת ייעוץ וטיפול של הסדר חוב מול הבנק עם עורך דין המתמחה בטיפול בהסדר חוב מול הבנק ואל תתנו לחוב שלכם לצבור חובות נוספים!

הסדר חוב מול הבנקהסדר חוב מול הבנק - איך להסדיר חוב מול הבנק?

מהו הסדר חוב מול הבנק?

1. הסדר חוב בגין חוב משכנתא:

בדרך כלל, לקוחות הבנק נוטלים הלוואת משכנתא לרכישת בית מגורים בתנאים שונים אך טובים מתנאי ההלוואות הרגילות, זאת כנגד שעבוד זכויותיהם בנכס לטובת הבנק עד למועד סילוק ההלוואה.

לאור משמעות נטילת הלוואות מסוג זה, שלרוב נטילתן הינה לצורך רכישת דירת מגורים ובסכומים גבוהים של מיליוני ₪ או מאות אלפי ₪, ישנם מנגנוני הגנה לטובת החייב אשר קבועים בחוק.

במקרים בהם הלקוח לא עומד בפירעון הלוואת המשכנתא וצובר לפחות 6 חודשי פיגור מצטברים, וכן במידה שהלקוח לא יגיע להסדר חוב מול הבנק, יכול ועלול הבנק לנקוט כנגד החייב בהליכי מימוש נכס (מינוי כונס נכסים, הערכת שווי הנכס, פינוי הנכס ומכירתו לצד ג').

הוצאות הליכי מימוש נכס הינם הוצאות גבוהות מאוד, המשולמות על ידי החייב, תוך כך שעל החייב לקחת בחשבון את שכר טרחתו של עורך הדין מטעם הבנק (כונס הנכסים) בשיעור של 6% מהסכום שבו יימכר הנכס.

על אף האמור לעיל, נציין כי מאחר ומדובר בדירת מגורים, הבנקים מגלים סבלנות גדולה יותר ולפעמים מסכימים לפריסות שונות של הלוואת המשכנתא, בשים לב לכך שגם הבנקים יודעים שמדובר בסוג הלוואה ארוכת טווח וקשה עד בלתי אפשרי לחזות אירועים עתידיים שהינם חריגים.

האם הבנקים או אנחנו יכולנו לצפות את מגפת הקורונה? את סגירת המשק? את התרסקות תזרים ההכנסות של משפחות רבות? התשובה לכך שלילית.

מסיבה זו ומאחר שבנק ישראל וממשלת ישראל ניסו לסייע בידי הלווים, במשך תקופת התפרצות נגיף הקורונה אפשרו הבנקים ללקוחותיהם להקפיא את תשלומי החזר הלוואת המשכנתא לתקופה מסוימת (בשים לב לכך שהדחייה תתפרס על יתר תשלומי המשכנתא ואין המדובר על וויתור של חלק מהלוואה).

בכל מקרה לאור האמור לעיל ולאור החשיבות בטיפול מיידי במקרים של צבירת פיגורים בתשלומי משכנתא, ברגע שכבר מתחיל פיגור אחד בתשלום החזר המשכנתא מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הסדר חוב מול הבנק וזאת על מנת שינחה אתכם ביחס להתנהלותכם העתידית בחשבון המשכנתא. יתרה מכך, עורך דין המתמחה בתחום הסדר חוב מול הבנק יגבש עמכם אסטרטגיה מתאימה לטיפול במשבר.

התמחותו של עורך דין מאור לוי, ניסיונו ויצירתיותו בהצגת פתרונות מגוונים תוך הגעה להסדר חוב מול הבנק הצטבר עם השנים לנוכח ומתוקף תפקידו כבא כוח כונס נכסים מטעם בנקים ועיריות מצד אחד וכן כבא כוח חייבים אשר מצאו עצמם בקשיים כלכלים ובהליכי חדלות פירעון.

2. הסדר חוב לעסק מול הבנק:

הלוואות שניתנו לעסק בדרך כלל משתנות בתנאים המסחריים שלהם בלבד אך לא בתנאים המשפטיים, כך שאין כל שוני בין נטילת הלוואה כעסק קטן לבין נטילת הלוואה כעסק גדול שכן ברגע שהבנק יסגור את "ברז האשראי" של העסק, העסק עלול להגיע במהירות רבה למצב של חדלות פירעון ובמקרים מסוימים גם באופן מיידי. לכן, במקרים בהם העסק נקלע למצב כלכלי קשה המשפיע על תזרים חשבונותיו בבנק, מומלץ מבעוד מועד לנסות ולהגיע להסדר חוב מול הבנק ולא להזניח עניין זה.

מבחינת החייב, מטרת הסדר חוב מול הבנק הינה לאפשר לעסק להמשיך ולעמוד בהתחייבויותיו, בשים לב לכך שבטרם הגעה להסדר חוב מסוג זה יש לקחת בחשבון ולמנות את מלוא הזכויות שיש לחייב, לרבות נכסיו הפרטיים כדי לבחור באופן מושכל את הפתרון שיוצע לחייב על מנת להגיע להסדר חוב מול הבנק.

3. הסדר חוב לאדם פרטי:

לשיטתנו, סוגי הלקוחות שנדרשים להגיע להסדר חוב מול הבנק מחולקים ל-2, כך שהראשון הינו האדם הפשוט וקשי היום שלא מצליח לעמוד בהוצאותיו לנוכח יוקר המחיה ולכן נדרש מפעם לפעם לנטילת הלוואה שתסגור הלוואה אחרת ומינוסים בעו"ש וכן הלאה. ואילו החייב השני, הינו האדם שנוטל הלוואות ללא בסיס ובקרה בכדי למלא את תאוותיו ורצונותיו.

נפנה את תשומת ליבכם לכך שקיימות אפשרויות רבות לנטילת הלוואה בשוק הפרטי, כגון: הלוואה לכל מטרה, הלוואה לשיפוץ הבית, הלוואה לרכישת רכב, הלוואה לחופשה, הלוואה לסטודנטים ועוד… כולם בטוחים שיעמדו בהחזרי ההלוואה אך תרחישים שונים שאינם צפויים עלולים להוביל אותם לאי עמידה בפירעונם ולכן מיד עם הסתבכותם הכלכלית רצוי שיתייעצו עם עו"ד הבקיא והמתמחה בתחום חדלות הפירעון, והגעה להסדר חוב מול הבנק בפרט.

במידה וצברתם חוב מול הבנק, ופיגרתם בתשלומים, הרי שמאותו הרגע דוח נתוני האשראי שלכם הושפע ואין זה משנה אם סיפורכם האישי הינו מרגש, מקומם, עצוב או שמח ויש צורך בשינוי התנהלות כלכלית על מנת לשקמו באופן מיידי.

הסדר חוב מול הבנק, הינה הדרך המהירה ביותר לסילוק חובות ויש להגיע להסדר חוב מוכן אסטרטגית ולתכננו באופן כזה שמחד תוכלו לעמוד בו ומאידך תוכלו להמשיך ולנהל את עסקיכם כרגיל וללא הפרעות מיותרות.

האמור במאמר זה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

אין באמור לעיל במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי מומלץ ורצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. מובהר בזאת, כי כל שימוש במידע המצוי במאמר זה הינו באחריותו של הקורא בלבד.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:

מאמרים נוספים

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם

ייפוי כח מתמשך בנתניה

ייפוי כח מתמשך בנתניה

מתגוררים בנתניה וסביבתה ומעוניינים להבטיח לעצמכם שאותו אדם עליו אתם סומכים יהיה זה שיקבל החלטות משפטיות ויבצע עבורכם פעולות כאשר לא תוכלו לעשות זאת? נכון

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

על פי חוק השכירות והשאילה (תשל"א 1971), שוכרים רשאים לעשות שימוש בנכס המושכר על פי תנאי חוזה השכירות, כאשר לבעלי הנכס אין כל זכות לדרוש

כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות

כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות

שכירות על פי הגדרתה בחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 היא הזכות המועברת לשוכר בתמורה לתשלום דמי שכירות למשכיר. כך, השוכר הופך למחזיק בנכס הנמצא בבעלותו של

עריכת צוואה בנתניה

עריכת צוואה בנתניה

חוק הירושה המונהג בישראל, מגדיר 4 תצורות שונות לעריכת צוואה באמצעותן ניתנת האפשרות לכל אדם לצוות את נכסיו ורכושו ליורשיו בבוא העת. על פי החוק,

מחיקת חובות למעוטי יכולת

מחיקת חובות למעוטי יכולת

החל מיום 15.9.2019, מחיקת חובות למעוטי יכולת ("הפטר חובות") נעשה במסגרת הליכי חדלות פירעון. מטרת ההליך הינה לשקם כלכלית את החייב ובניסיון להחזיר לנושים, להם

עורך דין עיקולים

עורך דין עיקולים

הלוואת לאדם סכום כסף, אך הוא איננו משלם את חובו. אחת הדרכים הנפוצות לגרום לו לשלם היא ע"י הטלת עיקול על נכסיו, רכושו, משכורתו וכדומה.

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מקוון

מהו ייפוי כוח מתמשך? ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שבמסגרתו יכול כל בגיר להעניק הרשאה לאדם אחר לבצע עבורו פעולות משפטיות בשמו, כלפי אנשים אחרים.

עורך דין הוצאה לפועל

אם הגעת לדף זה, כנראה שאתה זקוק לייעוץ עורך דין הוצל"פ המתמחה בתחום. חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל") הינו חוק

עורך דין חדלות פירעון

עורך דין חדלות פירעון

עו״ד חדלות פרעון – מתי נצטרך את זה? פניה אל עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתרחשת לרוב לאחר שיחיד או חברה מגיעים למצב של

בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל

הגשת בקשה לפשיטת רגל הייתה מוגשת בעבר ועד ליום 14.09.2019 בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"). החל מיום 15.09.2019 עם כניסתו לתוקף

הסדר חוב מול הבנק

הסדר חוב מול הבנק

לא מעט אנו שומעים את השאלה, ״איך להסדיר חוב מול בנק״ – אין ספק שבנקים לרוב לא מקלים עלינו, ולא מעט אנשים אינם יודעים איך

עורך דין פשיטת רגל מאור לוי

עורך דין פשיטות רגל

הליך "פשיטת רגל" כפי שהיה מוכר התנהל בעבר ומתנהל כיום בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל") בכל הקשור לתיקים שנפתחו לפני (עד

הסדר חוב

הסדר חוב

מרבית האנשים שפנו לעורך דין מאור לוי לצורך טיפול בהסדר חוב, פנו אליו לאחר שלהפתעתם הבנקים או אחד מהספקים שעובד איתם עצר להם את מסגרת

מחיקת חובות

הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש השגור בפי חייבים רבים המבקשים לקבל הפטר מחובותיהם תוך קיצוץ בגובה החוב. רוצה לומר, אין הליך משפטי הנקרא מחיקת

לתיאום פגישה ללא התחייבות

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם