מחיקת חובות

הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש השגור בפי חייבים רבים המבקשים לקבל הפטר מחובותיהם תוך קיצוץ בגובה החוב.

רוצה לומר, אין הליך משפטי הנקרא מחיקת חובות אלא המדובר בתוצאה של הליכים שונים, ביניהם:

  • פשיטת רגל
  • צו לפתיחת הליכים ושיקום כלכלי
  • הסדר חוב וכיו"ב אשר מובילים לתוצאה של מחיקת חובות.

חיפוש אחר עורך דין למחיקת חובות הינו שווה ערך לחיפוש אחר עורך דין המתמחה בחדלות פירעון, ומשכך נראה שהגעתם לאתר הנכון.

עם התפרצותו של נגיף הקורונה, החלטות הממשלה על סגירת בתי עסק נחתו על בעלי העסקים כרעם ביום בהיר והובילו לגל של קריסות כלכליות במשק הן של משפחות שהמפרנסים העיקריים שלהם נדרשו לצאת לחל"ת וההוצאות הכלכלה השוטפות שלהם עלו על הכנסותיהם ובעיקר של משפחות בהם המפרנסים העיקריים הינם עצמאיים שבאופן מיידי נדרשו לחדול מעיסוקם ולסגור את עסקם זכו תוך קבלת סיוע דל (ואם בכלל) מהמדינה.

הנזקים הכלכליים שנגרמו למשק בכלל ולבעלי העסקים בפרט הינו עצום.

עורך הדין מאור לוי המתמחה במחיקת חובות סבור שאין כל סיבה שבעל עסק יישא בתשלום מלוא החובות שהצטברו לו בשל הסגרים שנכפו עליו ע"י הממשלה בעקבות אירוע המתרחש אחת ל-100 שנה (אם לא יותר) כשמנגד הממשלה לא טרחה לדאוג למעטפת וגיבוי כלכלי מתאים לאותו חייב.

משום כך, עורך דין מאור לוי נלחם עבור לקוחותיו בכל הכלים המשפטיים, הנכונים והמתאימים שקיימים לו בחוק כנגד נושים, מוסדות, בנקים ורשויות המס אשר דורשים את תשלום החובות שהצטברו כלפיהם.

בטרם נפרט על ההליכים המאפשרים את מחיקת החובות, נבהיר, כי עורך הדין מאור לוי בניגוד לקולגות אחרות שלו איננו מבטיח מחיקת חובות בתוך 24 שעות שכן הדבר פשוט בלתי אפשרי.

עורך דין למחיקת חובות מאור לוי מבטיח לספק ללקוחותיו ידע מקצועי, חשיבה יצירתית, עבודה מהירה ויעילה אשר תוביל לתוצאה הרצויה עבורך במהירות האפשרית וככל שניתן.

עם כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 (להלן: "חוק חדלות פירעון"), הרי שכיום ניתן למחוק חובות מכוח חוק זה בלבד (למעט במקרים שבו חייבים כבר מצויים בהליך פשיטת רגל שנפתח בהתאם לפקודת פשיטת הרגל ובטרם נכנס חוק חדלות פירעון לתוקפו).

הליך מחיקת חובות

חייבים המבקשים הליך מחיקת חובות, לרוב עושים זאת לאחר שכבר נפתחו כנגדם תיקי הוצאה לפועל ולאחר שננקטו כנגדם הליכי ביצוע, כגון: צו עיקול חשבון, צו עיקול משכורת, צו עיכוב יציאה מהארץ וכן עיקולים אצל צדדי ג' נוספים….

הליך "מחיקת חובות" מאפשר לחייבים עם מתן הצו לפתיחת הליכים ובהתאם לסעיפים 120 – 121 לחוק חדלות פירעון לבטל את העיקולים וההגבלות שננקטו כנגדם (למעט צו עיכוב יציאה מן הארץ) ואף ביכולתם לבקש לעצור ולעכב כל הליך משפטי אחר המתנהל כנגדם בבית המשפט, בהוצאה לפועל או בבית הדין לעבודה. (קראו גם על עורך דין הוצאה לפועל)

נדגיש, כי סעיף 175 לחוק חדלות פירעון מפרט את החובות החריגים שבגינם לא ניתן לקבל הפטר. דהיינו, ישנם חובות שלא ניתן למחוק אותם ויש צורך בתשלומם, כפי שיפורט להלן:

  1. תשלום עונשי של תאגיד או של יחיד;
  2. חוב שנוצר במרמה או נובע מעבירת גניבה, מין או אלימות חמורה כהגדרה בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2011;
  3. חוב מזונות שהחבות בו היא לפי פסק דין;
  4. חוב עבר שמקורות בחובת פיצויים לפי סעיף 77 לחוק העונשין.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הפך את הליך פשיטת הרגל הישן והמוכר בהתנהלותו כהליך "עונשי" כנגד החייב להליך חדש אשר מטרתו העיקרית מבין שלוש מטרות המופיעות בסעיף 1 לחוק הינה "להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב".

כמו כן, בדברי ההסבר להצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016 מיום 02.03.2016 צוין מפורשות כי החוק נועד לקדם את שיקומו הכלכלי של היחיד מתוך מטרה לאפשר לו לפתוח "דף חדש".

"החוק המוצע מבקש להציב את שיקומו הכלכלי של היחיד, חייב שהוא אישיות משפטית טבעית, כערך מרכזי בהליכי חדלות הפירעון של יחידים […] לשיקום הכלכלי של היחיד יתרונות כלכליים רבים ולצדם הגשמת עקרונות חברתיים של מתן הזדמנות נוספת. שיקום כלכלי מאפשר לחייב לזקוף את גבו ותורם במגוון מעגלים – לחייב, לקרובים לו, לסביבתו האישית והכלכלי וגם לחברה כולה".

כמו כן, חוק חדלות פירעון מאפשר בשונה מפקודת פשיטת הרגל, להגיש בקשה והצעה להסדר חוב בשיעור נמוך מ-30% מחובות החייב.

דהיינו, במצב בו חייב אשר צבר חובות בהיקפים גדולים ובעבר לא ניתן לו יומו בבית המשפט מאחר ולא היה ביכולתו לגייס הון גבוה בשיעור של 30% מגובה חובותיו, יכול ורשאי כיום לפנות לפי חוק חדלות פירעון לבית המשפט בבקשה להצעת הסדר בהתאם ליכולתו הכלכלית.

לאור האמור לעיל, מומלץ בטרם פניה להליך מחיקת חובות לקבל סיוע משפטי של עורך דין חדלות פרעון מומחה, לצורך בחינה מיטבית של סוג ומהות כל החובות הקיימים לך.

אבחון החובות כאמור יאפשר בחירת אסטרטגיה נכונה ומתאימה למחיקת החובות ולבחירת ההליך הנכון שיאפשר את מחיקת מלוא החובות עבורך.

 האמור במאמר זה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

אין באמור לעיל במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי מומלץ ורצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני.

מובהר בזאת, כי כל שימוש במידע המצוי במאמר זה הינו באחריותו של הקורא בלבד.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:

מאמרים נוספים

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם

ייפוי כח מתמשך בנתניה

ייפוי כח מתמשך בנתניה

מתגוררים בנתניה וסביבתה ומעוניינים להבטיח לעצמכם שאותו אדם עליו אתם סומכים יהיה זה שיקבל החלטות משפטיות ויבצע עבורכם פעולות כאשר לא תוכלו לעשות זאת? נכון

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

על פי חוק השכירות והשאילה (תשל"א 1971), שוכרים רשאים לעשות שימוש בנכס המושכר על פי תנאי חוזה השכירות, כאשר לבעלי הנכס אין כל זכות לדרוש

כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות

כל מה שצריך וחשוב לדעת על חוזה שכירות

שכירות על פי הגדרתה בחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 היא הזכות המועברת לשוכר בתמורה לתשלום דמי שכירות למשכיר. כך, השוכר הופך למחזיק בנכס הנמצא בבעלותו של

עריכת צוואה בנתניה

עריכת צוואה בנתניה

חוק הירושה המונהג בישראל, מגדיר 4 תצורות שונות לעריכת צוואה באמצעותן ניתנת האפשרות לכל אדם לצוות את נכסיו ורכושו ליורשיו בבוא העת. על פי החוק,

מחיקת חובות למעוטי יכולת

מחיקת חובות למעוטי יכולת

החל מיום 15.9.2019, מחיקת חובות למעוטי יכולת ("הפטר חובות") נעשה במסגרת הליכי חדלות פירעון. מטרת ההליך הינה לשקם כלכלית את החייב ובניסיון להחזיר לנושים, להם

עורך דין עיקולים

עורך דין עיקולים

הלוואת לאדם סכום כסף, אך הוא איננו משלם את חובו. אחת הדרכים הנפוצות לגרום לו לשלם היא ע"י הטלת עיקול על נכסיו, רכושו, משכורתו וכדומה.

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מקוון

מהו ייפוי כוח מתמשך? ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שבמסגרתו יכול כל בגיר להעניק הרשאה לאדם אחר לבצע עבורו פעולות משפטיות בשמו, כלפי אנשים אחרים.

עורך דין הוצאה לפועל

אם הגעת לדף זה, כנראה שאתה זקוק לייעוץ עורך דין הוצל"פ המתמחה בתחום. חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל") הינו חוק

עורך דין חדלות פירעון

עורך דין חדלות פירעון

עו״ד חדלות פרעון – מתי נצטרך את זה? פניה אל עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתרחשת לרוב לאחר שיחיד או חברה מגיעים למצב של

בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל

הגשת בקשה לפשיטת רגל הייתה מוגשת בעבר ועד ליום 14.09.2019 בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"). החל מיום 15.09.2019 עם כניסתו לתוקף

הסדר חוב מול הבנק

הסדר חוב מול הבנק

לא מעט אנו שומעים את השאלה, ״איך להסדיר חוב מול בנק״ – אין ספק שבנקים לרוב לא מקלים עלינו, ולא מעט אנשים אינם יודעים איך

עורך דין פשיטת רגל מאור לוי

עורך דין פשיטות רגל

הליך "פשיטת רגל" כפי שהיה מוכר התנהל בעבר ומתנהל כיום בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל") בכל הקשור לתיקים שנפתחו לפני (עד

הסדר חוב

הסדר חוב

מרבית האנשים שפנו לעורך דין מאור לוי לצורך טיפול בהסדר חוב, פנו אליו לאחר שלהפתעתם הבנקים או אחד מהספקים שעובד איתם עצר להם את מסגרת

מחיקת חובות

הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש השגור בפי חייבים רבים המבקשים לקבל הפטר מחובותיהם תוך קיצוץ בגובה החוב. רוצה לומר, אין הליך משפטי הנקרא מחיקת

לתיאום פגישה ללא התחייבות

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם