לשיחת ייעוץ בחינם
052-6638833

עורך דין עיקולים – ביטול עיקול תוך 24 שעות!

במאמר זה נעסוק בתפקידו של עורך דין עיקולים, עורך דין המתמחה בחדלות פירעון ובפרט בהליכי הוצאה לפועל.

הלוואת לאדם סכום כסף, אך הוא איננו משלם את חובו. אחת הדרכים הנפוצות לגרום לו לשלם היא ע"י הטלת עיקול על נכסיו, רכושו, משכורתו וכדומה. העיקול יקשה על התנהלותו היום-יומית

של החייב ויעמיד אותו בסיטואציה מורכבת. מגבלה זו אמורה להבטיח את תשלום החוב במהרה ולמנוע ממנו להמשיך להתחמק מהתשלום.

עורך דין עיקולים

 

 

 

 

 

 

 

מנגד, חייבים אשר הוטלו עליהם עיקולים על חשבונות הבנק, על הנכס, על מיטלטלין ו/או על משכורתם, רצוי שיפנו לעורך דין עיקולים אשר יסייע להם להסיר את העיקול וזאת באמצעות בקשה מנומקת היטב, אליה יצורפו מסמכים להוכחת הנסיבות האישיות בגינם מתבקש לבטל העיקול ותצהיר מטעם החייב.

מה זה עיקול? 

עיקול הוא הליך בו מחרימים נכס של אדם הנמצא בחובות מתוך מטרה למנוע ממנו למכור את הנכס או להרוס אותו ובכך לפגוע באפשרות של הנושה להיפרע מהנכס. ניתן לעקל אף רכוש השייך לחייב, אך מוחזק אצל אדם או גוף צד ג'. החפצים המוחרמים מוחזקים עד שהחייב משלם את החוב. במידה והחוב אינו נפרע, ניתן למכור את הרכוש ולהשתמש בכספים מהמכירה בשביל פירעון החוב.

ניתן לעקל רכוש גם ע"י העברת הבעלות או הזכויות הרשומות ברישום שמי, ככל

והדבר אפשרי. בנוסף, ניתן לעקל מקרקעין ע"י רישום העיקול בלשכת רישום המקרקעין (בשמה המוכר – טאבו) או בדרך אחרת. במצב זה עורך דין עיקולים וכן עורך דין המתעסק במקרקעין יכול לסייע בידי החייב.

מתי משתמשים בהליך?

לרוב, השימוש בהליך מתבצע בשלושה מקרים. הראשון, כאשר הנכס המעוקל משמש כערבון או בטוחה לפירעון של הלוואה שלא נפרעה. השני, כאשר נרכש מוצר או התקבל שירות מכוח חוזה או הסכם והתמורה איננה נפרעה.

השלישי, הינו במצב בו לא משולמים חשבונות למדינה והרשויות שלה מבצעות עיקולים באופן אוטומטי מכוח פקודת המסים (גביה).

הפונה לפתיחה בהליך ביצוע של עיקול יהיה הנושה ואילו הפונה לביטול העיקול, לרוב יהיה החייב.

אישור להטלת עיקולים במסגרת הליכי ההוצאה לפועל יאושרו לאחר ביצוע מסירה בגין פתיחת התיק, כבר בשלב זה רצוי לא להתמהמה ולפנות אל עורך דין עיקולים.

רצוי להדגיש, כי לעומת עיקולים, הגבלות על חייבים (לדוגמא: הגבלת חידוש והחזקה ברישיון נהיגה, הגבלה בעיכוב יציאה מן הארץ, הגבלה על ייסוד תאגיד ועוד) ניתן להטיל רק בחלוף 6 חודשים ממועד ביצוע המסירה ולאחר שהוכרז כי החייב הינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

במידה והחייב והנושה מגיעים להסדר חוב ביניהם, רצוי כי הנושה יגיש את הבקשה, כך ימנע הצורך אף בקבלת תגובתו למבוקש.

עורך דין עיקולים

 

 

 

 

איך עובד הליך עיקול? 

הליך העיקול מתחיל בהוצאת צו לעיקול הנכס הניתן בידי בית משפט ונאכף בפועל ע"י ההוצאה לפועל או במסגרת הליכי גבייה כאשר התיק כבר מתנהל במסגרת ההוצאה לפועל. ישנן רשויות שלטוניות מסוימות המוסמכות להוציא צו עיקול עצמאי כאמור לעיל. את הצו יש למסור לחייב והוא צריך לכלול את הפרטים הרלוונטיים, כדוגמת סיבת העיקול, תוקפו ופרטי הרכוש שעלול להיות מעוקל.

ישנם מקרים בהם יינתן לחייב פרק זמן מסוים שיאפשר לו לפרוע את החוב או להגיש תגובה לבקשה, אתה רצוי שיערוך ויגיש עורך דין עיקולים. עם זאת, במידה וקיים חשש שהחייב יפטר או יבריח הרכוש, ניתן יהיה לקבל צו לעיקול מידי ללא הזדמנות מצד החייב להתגונן או לפרוע את החוב בטרם הוצאת הצו.

כך או אחרת, בין אם ניתנה לחייב הזדמנות להגיב לבקשה ו/או לפרוע את פירעון החוב, זכותו של החייב להגיש בכל עת בקשה לביטול העיקול וזאת בהתאם לנסיבותיו האישיות. רצוי כאמור, כי בקשה שתוגש בשם החייב תכלול אסמכתאות מתאימות לתמיכה בטענות החייב.

מה תפקידו של עורך דין עיקולים? 

עורך דין עיקולים יכול לסייע לשני הצדדים.

למלווה (אם נתייחס לסיטואציה בראשית המאמר) יינתן סיוע בקבלת צו העיקול המתאים מול בית המשפט או מול לשכת ההוצאה לפועל – מעמד שיכול להיות מלחיץ ומרתיע לאנשים פרטיים ו/או חברות שעלולות להינזק בעקבות העיקול. ומנגד, לחייב יינתן סיוע בהתמודדות עם צו העיקול – סיוע בבקשת ביטול הצו, ביטול העיקול בדרך של פשיטת רגל (כניסה להליך של חדלות פירעון), ובדרכים אחרות שיכולות לסייע לחייב להימנע מעיקול רכושו.

מעוניינים לפתוח הליך עיקול נגד לווה או שפתחו נגדכם הליך עיקול? פנו לקבלת שירותיו של עו"ד מאור לוי. תחום זה הינו עיסוקו העיקרי של עו"ד לוי והוא רכש בו ניסיון מעשי רב. עו"ד לוי יסייע לכם בהתמודדות מורכבת זו בצורה הטובה והנעימה ביותר ויעניק לכם ליווי צמוד בכל התהליך.

עורך דין עיקולים

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:

מאמרים נוספים

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם חייב – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים  בהליך פשיטת רגל, ובפרט לצורך השכרת דירה? נתחיל ונדגיש כי הכלל לכך הוא שלא,

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון

לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם יחיד (להלן: "חייב")  – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון, ובפרט לצורך השכרת דירה? הכלל הוא שלא, אך במקרים

הגשת תביעות חוב בהליך חדלות פירעון

ביום ה – 15/9/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן: "החוק") שלמעשה החליף את פקודת פשיטת הרגל אשר הייתה מונהגת בישראל עד תאריך

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס בתוך 24 שעות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 – הוא חוק במסגרתו נקבעו התנאים וההגבלות בכל הנוגע לאפוטרופסות על קטינים ועל בגירים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם

ייפוי כח מתמשך בנתניה

ייפוי כח מתמשך בנתניה במהירות

במאמר זה נעסוק בעריכת ייפוי כח מתמשך בנתניה על אף שבנסיבות מסוימות אשר אינן מאפשרות למבקש עריכת ייפוי הכוח להגיע פיזית למשרדנו, יתבצעו הפגישות הנדרשות

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

במאמר זה נעסוק בתביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר. על פי חוק השכירות והשאילה (תשל"א 1971), שוכרים רשאים לעשות שימוש בנכס המושכר על פי תנאי חוזה השכירות,

עריכת צוואה בנתניה

עריכת צוואה בנתניה ביחס אישי

במאמר זה נעסוק בעריכת צוואה בנתניה באמצעות עורך דין. חוק הירושה הקבוע בישראל, מגדיר 4 תצורות שונות לעריכת צוואה באמצעותן ניתנת האפשרות לכל אדם לצוות

ייפוי כוח מתמשך מקוון

ייפוי כוח מתמשך מקוון

במאמר זה נפרט אודות ייפוי כוח מתמשך מקוון, הרשאים להתמנות כמיופה כוח, שלבי ההליך, המסמכים הנדרשים ועוד. מהו ייפוי כוח מתמשך מקוון? ייפוי כוח מתמשך

בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל בתוך 72 שעות

הגשת בקשה לפשיטת רגל הייתה מוגשת בעבר ועד ליום 14.09.2019 בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"). החל מיום 15.09.2019 עם כניסתו לתוקף

הסדר חוב

הסדר חוב – להתחיל מחדש היום

מרבית האנשים שפנו לעורך דין מאור לוי לצורך טיפול בהסדר חוב, פנו אליו לאחר שלהפתעתם הבנקים או אחד מהספקים שעובד איתם עצר להם את מסגרת

מחיקת חובות

מחיקת חובות

מהו הליך מחיקת חובות: הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש השגור בפי חייבים רבים המבקשים לקבל הפטר מחובותיהם תוך קיצוץ בגובה החוב.רוצה לומר, אין הליך

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

השאירו פרטים ועו"ד יחזור אליכם בהקדם