ישנם מקרים רבים ולא מעט סיבות בהם עולה הצורך למוריש, ליורשים או לאלו שנישלו אותם מצוואה, לפנות לעורך דין ירושות המתמחה בתחום על מנת שעורך הדין יבהיר להם את מצבם המשפטי.

עורך דין מאור לוי הינו עו"ד ירושות בעל ניסיון בעריכת צוואות וכן בניהול עזבון וחלוקתו ליורשים בהתאם לצוואת המוריש.

עורך דין לירושות מאור לוי סבור שכל אדם מעל גיל 18, בעל זכויות (נכס מקרקעין, כספים בחשבונות בנק, כספים בחברות ביטוח שונות וכיו"ב) נדרש וראוי כי יערוך צוואה ובה יצווה את רכושו וממונו ואת אופן חלוקתם בהתאם לרצונו ובהתאם לתנאים הנדרשים בחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה").

עורך דין ירושות
עורך דין ירושות

בנוסף, ישנן פעולות משפטיות רבות שעורך דין ירושות יכול לסייע בידי יורשים או בידי המוריש עצמו.

אז במה עורך דין לירושות יכול לסייע?

1. עריכת צוואה

עו"ד ירושות יסייע בעריכת צוואה ליחיד או צוואה הדדית בין בני זוג בהתאם להוראותיו של המצווה. משמעותה של צוואה הדדית, הינה להוריש קודם כל לבן הזוג ורק במות היורש ההדדי, בתנאים שונים או ללא תנאים כלל, יעברו הזכויות בירושה ליתר היורשים שהינם בד"כ צאצאי המוריש.

2. סוגי צוואות

חשוב לדעת, כי אין חובה לערוך צוואה בכתב (למרות שרצוי כדי להימנע מסכסוכים וחוסר בהירות של רצון המוריש) וחוק הירושה מאפשר מספר סוגים של צוואות:

בתור עורך דין ירושה אציין כי לא מומלץ להגיע לרגע האחרון וליתן צוואה בעל פה שכן, על מנת שצוואה זו תהא תקפה על העדים לעלותה על הכתב ולהפקידה אצל הרשם לענייני ירושה בסמיכות למועד שמיעתה, פעולה שלרוב לא נעשית לנוכח חוסר הכרה של העדים את דרישה זו.

3. שינוי או עדכון של צוואה קיימת

עריכת צוואה חדשה ועדכנית, תוביל לביטולה של כל צוואה הקודמת לה ותהפוך לצוואה הקובעת. נבהיר, כי צוואה ניתן לשנות בכל זמן נתון ובתנאי שהמצווה כשיר לכך.

נעיר, כי שינוי או עדכון של צוואה קיימת עלול לעלות סימני שאלה בעתיד סביב רצון המצווה, הסיבות והנסיבות שהובילו אותו לשנות או לעדכן את צוואתו האחרונה, והאפשרות כי השינוי יוביל לסכסוך בין יורשים במידה וביצוע השינוי פוגע באחד מהיורשים בצוואה מוקדמת עולה וגובר, כך גם הסיכוי להגשת התנגדויות מצד צדדים מנושלים לבית המשפט לענייני משפחה בניסיון לתקוף את צוואת המוריש.

לצמצום ולמניעת סכסוכים או מחלוקות בין יורשים, ישנו צורך בעורך דין ירושות בעל ניסיון וידע בתחום אשר יסייע בידי המצווה להשיג את רצונו ושצוואתו תתקיים כלשונה ובהתאם לכל דין.

4. צו קיום צוואה ויישום צוואה

לא מעט אנשים סבורים שיישום צוואה הינו עניין פשוט וסטנדרטי, לרוב אותם אנשים צודקים, לבטח כשמדובר בצוואה שנערכה ונוסחה באופן ברור וללא מרכיבים ומנגנונים שיש בהם כדי לסבך צוואה פשוטה. במקרים אלו, כל שנדרש הוא להגיש לרשם הירושה בקשה לצו קיום צוואה וליישמה בהתאם להוראותיה.

יחד עם זאת, ישנם מקרים שעורך דין ירושות, נדרש בהכרח, לאור ממונו הרב של המצווה או לאור זכויות ירושה לקטין או מנסיבות שונות ואישיות אשר משתנות מאדם לאדם, להכין צוואה בעלת מנגנונים שונים, לרבות מינוי מנהל עיזבון מתוך היורשים והנחיות לאופן חלוקת העיזבון.

במקרים אלו בהם נדרשת צוואה מורכבת יותר ע"י עורך דין ירושה, יישום הצוואה וחלוקת העיזבון באמצעות מנהל עיזבון שאיננו מיומן מהווים אתגר משמעותי ליורשים אשר מצויים בד"כ בתקופה רגישה של אבלות ומתיחות בין בני המשפחה או היורשים הפוטנציאליים (ילדים, הורים, אחים, בני דודים ועוד).

5. בקשה לצו ירושה

במקרים בהם נפטר אדם לפני שהספיק לערוך צוואה, על מעוניין בדבר להגיש בקשה לצו ירושה שיקבע את אופן חלוקת העיזבון בין היורשים החוקיים של המוריש ואת חלקו של כל יורש.

משך זמן הטיפול בהגשת הבקשה לצו ירושה ינוע בד"כ בין שלושה לארבעה חודשים (במידה ולא נדרשת התערבות נוספת).

בקשה לצו ירושה ניתן להגיש באופן עצמאי בבית הדין הרבני או לרשם לענייני ירושה (באופן ידני או מקוון) שבתחום סמכותו גר המוריש, תוך כך שהגשת הבקשה כרוך בתשלום אגרה והוצאות פרסום בעיתונות.

כמו כן, את הבקשה ניתן להגיש באמצעות עורך דין ירושות שיסייע בידי הפונים להגיש את הבקשה בצורה מהירה ויעילה, ובכך לחסוך בעוגמת נפש ובעיכובים מיותרים ליורשים או למעוניינים בדבר, תוך מתן מענה לשאלות והבהרות ליורשים החוקיים.

יודגש, כי צו הירושה אינו מגדיר את היקף העיזבון של המוריש אלא קובע אך ורק מי הם יורשי המוריש ומה חלקו של כל אחד מיורשים אלו.

בחודש ספטמבר 2018 החל רשם הירושה להנפיק ולחתום את צווי הירושה באופן דיגיטלי, כך שצו הירושה נשלח לכתובת המייל שעודכנה על ידי מבקש הבקשה.

לאור ההתקדמות הטכנולוגית הרי שצו הירושה שנחתם דיגיטלית מועבר באופן אוטומטי לבנקים, חברות הביטוח, ולגופים ממשלתיים, כגון: משרד התחבורה, משרד החוץ, רשות המסים, רשות התאגידים, האגף לרישום והסדר מקרקעין (טאבו).

6. חלוקת עיזבון באמצעות הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים

סעיף 110 לחוק הירושה מאפשר ליורשים שמבקשים לשנות את אופן חלוקת העיזבון ביניהם לערוך באמצעות עורך דין ירושות או בעצמם הסכם חלוקת עיזבון.

הסכם חלוקת עיזבון יכול וייערך בין היורשים בעל פה או בהתנהגות בתנאי שנכסי העיזבון אינם כוללים נכסי מקרקעין, אך יש להיזהר מהסכם שבוצע בעל פה שכן הוא עלול להוביל לקשיים רבים באכיפתו. יוער, כי אין דרישה לאשר את ההסכם בין היורשים ומיד עם חתימת היורשים על ההסכם הוא נכנס לתוקף.

בחוק לא נקבע כי חלוקת העיזבון בין היורשים הינה מוגבלת ולכן ניתן לבצע חלוקה שאינה שוויונית. כמו כן, הצדדים להסכם העיזבון חייבים להיות בין היורשים (מכוח צוואה בירושה על פי דין) ועל חלוקת העיזבון להתבצע אך ורק מנכסי העיזבון (אין אפשרות לבצע תשלומי איזון בין יורשים מכספים המגיעים מחוץ למסגרת נכסי העיזבון).

המועד לעריכת הסכם חלוקת עיזבון והמועד לביצוע חלוקת העיזבון בפועל צריך להתבצע לפני שחולק העיזבון בין היורשים. על אף האמור, נבהיר כי ניתן לערוך הסכם בין יורשים גם לאחר חלוקת העיזבון אך הסכם זה לא יזכה את היורשים בפטור ממס בגין העברת הזכויות ביניהם.

בעריכת הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים, יכולים היורשים ליהנות בעת מכירת זכויות בדירות שנתקבלו בירושה מניצול מיטבי של הפטורים הקיימים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 מתשלום מס שבח.

לכן, רצוי בין אם נכסי העיזבון כוללים נכסי מקרקעין ובין אם לאו לערוך באמצעות עורך דין ירושות הסכם חלוקת עיזבון בכתב ובצורה מסודרת, ובכך ליהנות מהכלי שניתן ליורשים בסעיף 110 כאמור לחוק הירושה.

חשוב להיות זהירים ובעת עריכת ההסכם לוודא מול כל היורשים שאכן נותנים את הסכמתם לכך בצורה מלאה וברורה וכי תנאי ההסכם אכן עומדים בהוראות החוק.

למרות כל האמור והמפורט במאמר זה, הסכם חלוקת העיזבון בין היורשים ניתן לביטול בהסכמת הצדדים לו או באמצעות הגשת תביעה של צד המעוניין בביטולו לבית המשפט, בשים לב כי הסכם בין יורשים / הסכם חלוקת עיזבון כפוף לדיני החוזים.

האמור במאמר זה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

אין באמור לעיל במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי מומלץ ורצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. מובהר בזאת, כי כל שימוש במידע המצוי במאמר זה הינו באחריותו של הקורא בלבד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *