פירוק חברה מרצון

דיני פירוק חברות בישראל מאפשר הליך פירוק חברות ברצון או שלא ברצון, כאשר במקרים של פירוק החברה שלא ברצון, מטרת התהליך היא ניצול מקסימאלי של הנכסים והמשאבים העומדים לרשות החברה וזאת לצורך כיסוי חובותיה והתחייבויותיה הכספיות. הליך פירוק חברות שלא מרצון מיושם ברוב המקרים עקב מצב חדלות פירעון אליו נקלעה החברה ומתבצע תחת פיקוחו של בית המשפט המחוזי. 

פירוק חברה מרצון – מה חשוב לדעת? 

על פי דיני פירוק חברות בישראל, כל חברה רשאית להתפרק מרצונה וזאת גם במקרים בהם היא בעלת כושר פירעון. חוק החברות  מכיר בזכותם של בעלי המניות בחברה ליזום את תהליך הפירוק ולנהלו באופן הרצוי להם. ברוב המקרים, הליך פירוק חברה מרצון מיושם על רקע רצונם של בעלי המניות בחברה להוציא את הונה העצמי של החברה ולנתב אותו להשקעות עסקיות בדרכים אחרות או כאשר החברה מפסיקה את פעילותה ובעלי המניות אינם מעוניינים בהגשת דוחות לרשויות המס ובתשלומי אגרה שנתיים לרשם החברות. 

יחד עם זאת, חשוב לציין שהליך פירוקה של חברה מרצון, יכול להיעשות גם באמצעות מפרק אשר הוסמך לצורך כך על ידי בעלי המניות. המפרק הינו עורך דין בעל התמחות בדיני חברות ופועלו אינו נתון לפיקוח ישיר של בית המשפט. על מנת להחיל הליכי פירוק חברה מרצון, נדרשים להתקיים מספר תנאים מקדימים וביניהם: 

  • קבלת החלטה – בעלי המניות מתכנסים לאספה כללית במהלכה מתקבלת החלטה כוללת לפירוק החברה מרצון. 
  • הגשת תצהיר של כל אחד מבעלי המניות בחברה לרשם החברות – באמצעות תצהיר זה, בעלי המניות נדרשים להוכיח את יכולות החברה לשלם את חובותיה במידה וקיימים כאלו. 
  • פרסום הודעה – האחראי על פירוק החברה נדרש לפרסם הודעה רשמית על פירוק החברה בעיתון וב"רשומות" שהוא למעשה ריכוז פורמאלי בו מתפרסמות הודעות שונות הנוגעות בחקיקה ובהודעות רשויות המדינה לציבור. 
  • תשלום חובות – האחראי על פירוק החברה נדרש לשלם את כל חובות החברה במידה והם קיימים.
  • סטטוס החברה משתנה על ידי רשם החברות מחברה פעילה לחברה המצויה לקראת הליך פירוק.
  • חובת דו"ח סיכום – האחראי על פירוק חברה מרצון נדרש להגיש דו"ח סיכום לרשם החברות בו מצורף אישור עקרוני מבעלי המניות לפירוק החברה כפי שסוכם באספה הסופית של בעלי המניות.

לאחר הגשת הדו"ח, רשם החברות משנה את הסטטוס של החברה מחברה המצויה בהליכי פירוק לחברה מפורקת. 

ומה קורה במקרים של פירוק חברת יחיד? 

חברת יחיד היא למעשה חברה בע"מ בה יש בעל מניות אחד שהוא בדרך כלל הבעלים, הדירקטור והמנכ"ל של החברה. פירוק חברת יחיד מרצון נעשית במקרים בהם בעלי החברה נקלע לקשיים כלכליים המקשים על החברה להמשיך את פעילותה העסקית ובמקרים בהם החברה אינה מקיימת פעילות עסקית מכל סיבה שהיא. 

במקרים של פירוק חברה מרצון שלגביה יש בעל מניות יחיד, הליך הפירוק מיושם במסגרת הליך מקוצר יותר בהשוואה להליך פירוק חברה מרצון בה ישנם מספר בעלי מניות כמפורט לעיל. יחד עם זאת, התהליך מחייב את בעל החברה (בעל המניות היחיד) להוכיח את יכולותיו הכלכליות לספק את כל חובותיו בפרק זמן של שלושה עד שישה חודשים, ורק לאחר סילוק החובות במידה והם קיימים הוא רשאי לחתום על טופס בקשה לפירוק החברה שבבעלותו הבלעדית. חתימתו של בעל המניות היחיד על גבי טופס בקשה לפירוק מרצון של החברה והצהרתו כדירקטור החברה, חייב להיעשות בנוכחות עורך דין שנדרש לאמת חתימתו. 

מתי בית המשפט יכול להתערב בהליכי פירוק חברה מרצון? 

הליכי פירוק חברות מרצון, גם במקרים של מספר בעלי מניות וגם במקרים של חברת יחיד, יכולים להתקיים בהתאם לראות עיניהם של בעלי המניות, כאשר לא מתקיימת כל מעורבות מצד בית המשפט בהליך הפירוק. יחד עם זאת, בעלי המניות ו/או המפרק עצמו, רשאים להפנות בקשה לבית המשפט לצורך התערבות בתהליך וזאת במסגרת הגשת בקשה מסודרת לצורך מעורבות בית המשפט בכל שאלה הנובעת מן הפירוק. 

חשוב לדעת: קיים הבדל בהנחיות עבור בקשות לפירוק חברה מרצון אשר הוגשו  לפני ה-15.9.2019 לבין בקשות לפירוק שהוגשו לאחר תאריך זה ואף לשם כך רצוי לפנות לעורך דין השולט בעדכונים, חידושים ושינויים בתנאי החוק. 

עו"ד מאור לוי, בעל ניסיון בכל הקשור אל הליך פירוק חברה מרצון, ישמח לסייע לכם בהליך זה מראשיתו ועד סיומו. חשוב לזכור שפירוק חברה מרצון חייב להיעשות על ידי עורך דין העוסק בדיני חברות וכן החתימה של בעל המניות על טופס בקשה לפירוק מרצון של חברתו מחייב חתימה על תצהיר מתאים בפני עו"ד.

אהבתם? שתפו:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest